Gutt som har på seg VR-briller

Stavanger kommune har satset 38 millioner kroner på omstilling av næringslivet

En ny rapport som evaluerer Vestfondet, et fond brukt til å stimulere næringslivet i regionen til omstilling, viser at satsingen har bidratt til å skape nye arbeidsplasser
Publisert : 22.03.2023
Av : Næringsavdelingen

Vekstfondet ble opprettet i 2016 for å stimulere næringslivet i regionen til omstilling, innovasjon og nytenking for å bevare og skape arbeidsplasser ved å utvikle nye næringer. Regionen skulle få flere ben å stå på. Den tette koblingen næringslivet hadde mot olje- og gassnæringen gjorde regionen sårbar for oljeprisfall og fallende aktivitet i olje- og gassnæringen.

Vekstfondet har skapt arbeidsplasser

Siden 2016 er det tildelt totalt 38,3 millioner kroner til 20 ulike prosjekter i regionen.

Gjennomgangen av Vekstfondet viser at fondet har bidratt til å oppnå målsetningen og intensjonen som lå til grunn i 2016 da fondet ble opprettet.

Et bidrag til omstilling

- Gjennom Vestfondet har vi gitt starthjelp til en rekke initiativ og ikke minst klynger, som igjen har bidratt til å gjøre Stavanger-regionen til en av de mest innovative regionene i landet. Dette er målrettet innsats og et bidrag fra Stavanger kommune til en omstilling av næringslivet, sier næringssjef Anne Woie.

Næringssjef Anne Woie.
Næringssjef Anne Woie.

- Det er vanskelig å måle eksakt hvor mange arbeidsplasser Vekstfondet har bidratt til, men det er ingen tvil om at Vekstfondet har vært med på å skape og bevare arbeidsplasser i regionen, skape positive synergier i regionen og utvikle innovative økosystemer, skriver Rogaland Revisjon i evalueringsrapporten.

Stavanger har markert seg innen klynger

De siste årene har også Stavangerregionen markert seg tydelig, nasjonalt og internasjonalt, med at halvparten av landets 12 Arena Pro klynger er i Rogaland. Av disse er fem lokalisert i Stavanger og har mottatt støtte fra Vekstfondet.

Rapporten ble lagt frem for Kommunalutvalget tirsdag 21. mars, og kan leses her.