Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Kultur
 4. Akropolis-visjonen

Akropolis-visjonen

Kort fortalt

 • Akropolis-visjonen er et prioritert område i Kommunedelplan for kunst og kultur 2018-2025.
 • Visjon og mål gjelder for området rundt Rogaland Teater, Stavanger museum (MUST), Arkeologisk museum og Fylkeshuset og utvikling av kulturinstitusjonene.
 • Visjonen utforsker muligheten for utbygging av Rogaland Teater og Museum Stavanger på nåværende tomter og nærliggende tomter.

Information in other languages

Foto av Rogaland Teater, Museum Stavanger og Fylkeshuset av Stig Håvard Dirdal

Foto: Stig Håvard Dirdal

Akropolis-visjonen

Akropolis-visjonen er et prioritert område i Stavanger kommunes kulturplan, og kommunen har tatt en pådriverrolle i arbeidet med realisering av visjonen.

Akropolis-visjonen:
Et kulturelt høydepunkt der teater og museer av internasjonalt format beriker byen og regionen.

Mål:

 • Nye teater- og museumsbygg gir publikum scenekunst, kultur og kunnskap som innbyr til opplevelser, innsikt og refleksjon.
 • Samspill mellom vern, gjenbruk og nybygg ivaretar områdets kulturhistoriske identitet, og skaper attraktive uteområder mellom kulturinstitusjonene.
 • Gjennomtenkte fellesfunksjoner i universelt utformede bygg inspirerer til samarbeid, og inviterer til bruk av og samspill med omgivelsene.
 • Teateret og museene samarbeider med raushet og nysgjerrighet på tvers og med regionens kulturliv.
 • Publikum møter en åpen og inkluderende møteplass som er lett tilgjengelig i byen og regionen enten man kommer til fots, med sykkel, tog, buss eller bil.
 • Området er til glede for byens og regionens befolkning, og er en attraksjon for tilreisende.

Kommunalutvalget vedtok 25.05.2021 i sak 50/21 Forslag til Akropolis-visjonen og videre arbeid i 2021

Du kan også lese mer om Akropolis-visjonen på Rogaland Teater sine sider sceneskifte.no.

Kulturplanen og Sentrumsplanen

Et hovedmål i kulturplanen er at kunst og kultur skal være en drivkraft i samfunnsutviklingen i Stavanger. En utvikling av de kulturhistoriske bygningene i Kannik vil gi et verdifullt tilskudd til det moderne og urbane Stavanger. 

Rogaland Teater og Museum Stavanger har prekære behov for sin bygningsmasse, som må løses gjennom en videre utredning av mulighetene i Akropolis-visjonen.

Arealene til Museum Stavanger og Rogaland Teater inngår i Sentrumsplanen og utgjør en del av Sentrumskjernen. Arealet grenser til Sentrum sør og Sentrum vest.

Rogaland Teater, Stavanger museum, Stavanger turnhall og Stavanger sykehus ble bygget etter tegninger av arkitekt Hartvig Sverdrup Eckhoff i årene 1883-1897.

Denne høyden ble ifølge Stavanger byleksikon gjerne kalt Akropolis, fordi de monumentale murbygningene stod i sterk kontrast til den gamle småhusbyen. 

Her samlet Stavanger sine største institusjoner innen kunst, kultur, historie og helse på slutten av 1800-tallet.

Du kan lese mer om utvikling av arkitekturen i Stavanger i Kommunedelplan for kulturminner 2010-2025.

Teateret, Stavanger museum og Stavanger sykehus fotografert ca. 1910-1930
Teateret, Stavanger museum og Stavanger sykehus fotografert ca. 1910-1930, tilhører Stavanger byarkiv.

Utredninger av Rogaland Teater og Museum Stavanger 

Rogaland Teater og Museum Stavanger har utført flere rapporter og utredninger. Disse ligger til grunn for mulighetsstudien for Akropolis-visjonen som arkitektfirmaet Helen & Hard utførte på oppdrag fra teateret og museet i 2019. Høsten 2020 laget Helen & Hard en oppfølgende studie der de så nærmere på mulighetene på fylkeskommunens tomt. 

Samtlige rapporter og utredninger for Rogaland Teater og Museum Stavanger kan lastes ned via institusjonene nettsider:

Grønn aftens om Akropolis-visjonen

Grønn aftens ble arrangert 4. november 2019 på Stavanger museum. Inviterte foredragsholdere så nærmere på hvilke muligheter Akropolis-visjonen kan gi for byen, hvordan det kulturhistoriske landskapet kan ivaretas, og kunsten og kulturens muligheter. Alle presentasjoner kan du finne her.

Arrangør var Grønn By i samarbeid med Rogaland Teater, Museum Stavanger og Stavanger kommune.

Kontaktinformasjon

Kristina Ehrenberg-Rasmussen

Kristina Ehrenberg-Rasmussen

Kultursjef

Mobil:
926 32 538
E-post:
kristina.ehrenberg-rasmussen@stavanger.kommune.no

Marita Aksnes

Rådgiver 

Litteratur, musikk, Akropolis-visjonen

Mobil:
916 01 925
E-post:
marita.aksnes@stavanger.kommune.no