Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Kultur
  4. Akropolis-visjonen

Akropolis-visjonen

Kort fortalt

  • Akropolis-visjonen er et prioritert område i Kommunedelplan for kunst og kultur 2018-2025.
  • Visjonen utforsker muligheten for utbygging av Rogaland Teater og Museum Stavanger på nåværende tomter og nærliggende tomter.
  • Akropolis-visjonen tar opp i seg den kraften og betydningen de kulturhistoriske bygningene representerer.
  • Stavanger kommune har rolle som pådriver i det videre arbeidet med å realisere visjonen, vedtatt av Formannskapet i saken Akropolis-visjonen: Status og mandat for videre arbeid.
  • Stavanger kommune har startet arbeid med grunnundersøkelser av tomtene til Rogaland Teater og Museum Stavanger. Grunnundersøkelsene vil være klar i løpet av januar 2021.
Foto av Rogaland Teater, Museum Stavanger og Fylkeshuset av Stig Håvard Dirdal

Foto: Stig Håvard Dirdal

Bakgrunn

Rogaland Teater, Stavanger museum, Stavanger turnhall og Stavanger sykehus ble bygget etter tegninger av arkitekt Hartvig Sverdrup Eckhoff i årene 1883-1897.

Denne høyden ble ifølge Stavanger byleksikon gjerne kalt Akropolis, fordi de monumentale murbygningene stod i sterk kontrast til den gamle småhusbyen. 

Her samlet Stavanger sine største institusjoner innen kunst, kultur, historie og helse på slutten av 1800-tallet.

Teateret, Stavanger museum og Stavanger sykehus fotografert ca. 1910-1930
Teateret, Stavanger museum og Stavanger sykehus fotografert ca. 1910-1930, tilhører Stavanger byarkiv.

Kulturplanen og Sentrumsplanen

Et hovedmål i kulturplanen er at kunst og kultur skal være en drivkraft i samfunnsutviklingen i Stavanger. En utvikling av de kulturhistoriske bygningene i Kannik vil gi et verdifullt tilskudd til det moderne og urbane Stavanger. 

Rogaland Teater og Museum Stavanger har prekære behov for sin bygningsmasse, som må løses gjennom en videre utredning av mulighetene i Akropolis-visjonen.

Arealene til Museum Stavanger og Rogaland Teater inngår i Sentrumsplanen og utgjør en del av Sentrumskjernen. Arealet grenser til Sentrum sør og Sentrum vest.

Utredninger 

Rogaland Teater og Museum Stavanger har utført flere rapporter og utredninger. Disse ligger til grunn for mulighetsstudien for Akropolis-visjonen som arkitektfirmaet Helen & Hard utførte på oppdrag fra teateret og museet i 2019. Høsten 2020 laget Helen & Hard en oppfølgende studie der de så nærmere på mulighetene på fylkeskommunens tomt. 

Samtlige rapporter og utredninger for Rogaland Teater og Museum Stavanger kan lastes ned via institusjonene nettsider:

Grønn aftens om Akropolis-visjonen

Grønn aftens ble arrangert 4. november 2019 på Stavanger museum. Inviterte foredragsholdere så nærmere på hvilke muligheter Akropolis-visjonen kan gi for byen, hvordan det kulturhistoriske landskapet kan ivaretas, og kunsten og kulturens muligheter. Alle presentasjoner kan du finne her.

Arrangør var Grønn By i samarbeid med Rogaland Teater, Museum Stavanger og Stavanger kommune.

Kontaktinformasjon

Kristina Ehrenberg-Rasmussen, konstituert kultursjef

Kristina Ehrenberg-Rasmussen

Konstituert kultursjef til 01.01.2022

Mobil:
926 32 538
E-post:
kristina.ehrenberg-rasmussen@stavanger.kommune.no

Marita Aksnes

Rådgiver

Kulturplan 2018-2025, litteratur, kulturarv, musikk

Mobil:
916 01 925
E-post:
marita.aksnes@stavanger.kommune.no