1. Nye Rogaland Teater og Stavanger museum

Nye Rogaland Teater og Stavanger museum

Stavanger kommunestyre og Rogaland fylkesting har vedtatt en samlet utbygging av Rogaland Teater og Stavanger museum på dagens tomter.

Nytt teater og museum på Kannikhøyden blir en kulturell møteplass for alle.

Les mer om hva nytt teater og museum vil inneholde.