PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Konseptvalget for nytt teater- og museumsbygg i Kannik er vedtatt

Konseptvalget for nytt teater- og museumsbygg i Kannik er vedtatt

Stavanger kommunestyre vedtok 27.03.2023 konseptvalget for utvikling av Rogaland Teater og Stavanger museum, med utgangspunkt i Alternativ 2c – samlet utbygging på Kannikhøyden.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Foto av Rogaland Teater, Museum Stavanger og Fylkeshuset av Stig Håvard Dirdal

Foto av Rogaland Teater, Museum Stavanger og Fylkeshuset av Stig Håvard Dirdal
Foto: Stig Håvard Dirdal

Stavanger kommunestyre vedtok 27.03.2023 i sak 30/23 Akropolis-visjonen - prosjekt nr. 3844123 - Konseptvalg av nytt teater- og museumsbygg i Stavanger

Konseptvalg for utvikling av Rogaland Teater og Stavanger museum ble godkjent med utgangspunkt i Alternativ 2c – samlet utbygging på Kannikhøyden.

En samlet utbygging gir best forutsetninger for teater- og museumstilbudet, legger til rette for sambruk og samarbeid, og utvikler Kannikhøyden i tråd med historisk bruk. Det gjør det også mulig å beholde den opprinnelige delen av dagens teater. Pennalet, scenetårn og senere tiårs tilbygg forutsettes revet slik at det blir plass til nye scener, produksjonslokaler, samlingsforvaltning, magasiner og en hensiktsmessig logistikk.

Les mer om utviklingen av Rogaland teater og Stavanger museum.

Vedtaket

Stavanger kommunestyre sitt flertallsvedtak tas under forutsetning av at staten dekker minst 1/3 av de totale prosjektkostnadene. Søknad til Kultur- og likestillingsdepartementet om tilskudd til nasjonale kulturbygg for statsbudsjettet 2024 godkjennes.

Kommunedirektøren gis også mandat til å forhandle med Rogaland fylkeskommune om en avtale om resterende finansiering, i tråd med forutsetningene slik de fremkommer i saken. Avtalen skal legges frem for kommunestyret for godkjenning.

Konseptvalget tas under forutsetning av at planoppstart varsles før arkitektkonkurransen, for å sikre at rammeforutsetningene for konkurransen er realiserbare og dermed reduserer risiko. Merknadsoppsummeringen fra planoppstart må forelegges politisk behandling før arkitektkonkurransen utlyses. Arkitektkonkurransen må baseres på strenge formings- og kompetansekrav.

Parallelt med konseptvalg og offentlig finansiering, jobbes det også opp mot privat næringsliv for å undersøke om de kan bidra med finansiering.

Les hele Stavanger kommunestyre sitt flertallsvedtak om konseptvalget.

Les mer: 

Marita Aksnes

rådgiver 

Fagansvar tilskuddsordninger, Nye Rogaland Teater og Stavanger museum, musikk, litteratur 

Mobil:
916 01 925
E-post:
marita.aksnes@stavanger.kommune.no
Kristina Ehrenberg-Rasmussen

Kristina Ehrenberg-Rasmussen

kultursjef

Mobil:
926 32 538
E-post:
kristina.ehrenberg-rasmussen@stavanger.kommune.no

Leidulf Skjørestad

direktør for bymiljø og utbygging

Mobil:
911 51 462
Telefon:
51 50 77 16
E-post:
leidulf.skjorestad@stavanger.kommune.no