PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Anbefalt konseptvalg for Rogaland Teater og Stavanger museum

Konseptvalget er klart. Slik kan det bli!

Konseptvalgutredningen for utvikling av Rogaland Teater og Stavanger museum er nå ferdig. Konseptet som blir anbefalt, er en samlet utbygging av Rogaland Teater og Stavanger museum på Kannikhøyden.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Illustrasjon av Akropolisvisjonen. Slik kan det bli: Illustrasjon: Bark Arkitekter / studio hoh

Slik kan det bli. Illustrasjon: Bark Arkitekter / studio hoh

Prosjektets anbefaling

Prosjektet kan nå legge fram et anbefalt konsept, som er konseptet som kommer best ut når alle alternativene er vurdert ut ifra en samfunnsøkonomisk vurdering av prissatte og ikke-prissatte virkninger.

– Konseptet som anbefales er en samlet utbygging av Rogaland Teater og Stavanger museum på Kannikhøyden, sier prosjektleder Randi Hvam.
Samlet utbygging betyr at institusjonenes hovedfunksjoner blir på tomta, unntatt en foreslått etablering av et felles museumsverksted på Låven på Ledaal og at eksterne lagre videreføres. Sammenliknet med institusjonenes opprinnelige romprogram fra tidligere utredninger, er arealene i det anbefalte konseptet redusert. Dette konseptet gir lavere kostnader og et mindre samlet utbyggingsvolum enn de andre alternativene som er utredet.

En samlet utbygging gir best forutsetninger for teater- og museumstilbudet, legger til rette for sambruk og samarbeid, og utvikler Kannikhøyden i tråd med historisk bruk. Det gjør det også mulig å beholde den opprinnelige delen av dagens teater. Pennalet, scenetårn og senere tiårs tilbygg forutsettes revet slik at det blir plass til nye scener, produksjonslokaler, samlingsforvaltning, magasiner og en hensiktsmessig logistikk.

Kommunalutvalget i Stavanger kommune fikk en grundig omvisning i det vakre museumsbygget på Kannikhøyden. Den eldste delen av museet er fra 1893 - og det sier seg selv at den byr på store utfordringer når målet er moderne og publikumsvennlig museumstilbud til byens og regionens befolkning. Foto: MUST
Kommunalutvalget i Stavanger kommune fikk en grundig omvisning i det vakre museumsbygget på Kannikhøyden. Den eldste delen av museet er fra 1893 - og det sier seg selv at den byr på store utfordringer når målet er moderne og publikumsvennlig museumstilbud til byens og regionens befolkning. Foto: MUST

Utbyggingen innebærer et stort nybygg inntil de historiske anleggene på østsiden av Stavanger museum. Det ryddes opp i dagens fragmenterte bygningsmasse, og et nytt parkanlegg på vestsiden knyttes sammen med fylkesparken. Det vurderes at fortettingen øst på tomten oppveies av at vestsiden frigjøres, og det anlegges et parkområde i sammenheng med fylkeskommunens grøntområde.

Kommunalutvalget i Stavanger var nylig på befaring på både Rogaland Teater og Stavanger museum. Foto: Rogaland Teater
Kommunalutvalget i Stavanger var nylig på befaring på både Rogaland Teater og Stavanger museum. Foto: Rogaland Teater

Konsept som ikke anbefales

Ifølge prosjektlederen anbefaler prosjektet ikke å gå videre med konsepter der hovedfunksjoner for teater og museum flyttes ut av Kannikhøyden.
– Selv om det kan gi større samlede arealer, gir det vesentlig økte investerings- og driftskostnader. I tillegg blir muligheten for sambruk og synergi mellom institusjonene redusert, sier hun.

Dersom teateret flytter fra Kannikhøyden til nybygg et annet sted, vil det medføre utfordringer knyttet til videre bruk av teater og teaterhall. Det vil være krevende å finne nye brukere til disse byggene, og det vil være behov for oppgradering og ombygging for å ivareta endret bruk og vernehensyn. En slik utvikling vurderes å gi høyere kostnader.

Nullalternativet innebærer å utsette bygningsmessige oppgraderinger av Rogaland Teater og Stavanger museum. Slik utsettelse er svært problematisk – mangel på kapasitet og funksjonalitet går utover kvaliteten og omfanget på formidlingen både i teateret og museet, og det er svært krevende å få til effektiv drift og akseptabelt arbeidsmiljø. Disse forholdene bør ikke vedvare over tid. Teateret risikerer driftsstans om ikke brannsikkerheten og ventilasjonen utbedres. Nullalternativet anbefales derfor ikke.

Estimerte investeringskostnader

Det anbefalte alternativet har en estimert investeringskostnad på 3,4 milliarder kroner, og har en lavere kostnad enn alternativene med større areal og delt lokalisering. Det er lagt opp til nøkterne, men solide bygg, med en kvadratmeterkostnad på nivå med sammenlignbare kulturinstitusjoner andre steder i landet. Alternativer der publikumsfunksjonene plasseres på flere steder, har en høyere investerings- og driftskostnad. I det dyreste alternativet er investeringskostnaden estimert til 4,3 milliarder kroner. KVU-metodikken følger Finansdepartementets krav til usikkerhetsanalyse av investeringskostnadene, men detaljeringen er fortsatt i en tidlig fase.

Kommunalutvalget i Stavanger var nylig på befaring på både Rogaland Teater og Stavanger museum. Foto: Rogaland Teater
Teatersjef Glenn André Kaada viser fram fasilitetene for politikerne i Stavanger. Foto: Rogaland Teater

Videre framdrift

Prosjektet tilrår at arbeidet med Akropolis-visjonen går videre til neste fase. Det vil være behov for å modne konseptet ytterligere for å sikre gode løsninger blant annet for scener og utstillingsarealer, redusere usikkerhet og for å identifisere kostnadsreduksjoner. Dette vil innebære en videre detaljering av romprogram og logistikkløsninger, grensesnitt mot vei og tilgrensede planer.

Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog og kommunalutvalget skal behandle sak om konseptvalg 16. og 19. desember.

Det er planlagt å søke staten om tilskudd til nasjonale kulturbygg med søknadsfrist 1. januar 2023. Det er forventet et betraktelig statlig bidrag av investeringskostnadene. De øvrige kostnadene må dekkes av kommunen, fylkeskommunen, og eventuelle private bidragsytere.

Les mer: 

Randi Hvam

Prosjektleder byggeprosjekt Rogaland Teater og Stavanger museum

Bymiljø og utbygging/Byggeprosjekter, Stavanger kommune

 

Mobil:
452 76 638
E-post:
randi.hvam@stavanger.kommune.no

Marita Aksnes

Rådgiver 

Litteratur, musikk, Akropolis-visjonen

Mobil:
916 01 925
E-post:
marita.aksnes@stavanger.kommune.no
Kristina Ehrenberg-Rasmussen

Kristina Ehrenberg-Rasmussen

Kultursjef

Mobil:
926 32 538
E-post:
kristina.ehrenberg-rasmussen@stavanger.kommune.no
Direktør forsamfunnstjenester Leidulf Skjørestad, jpg

Direktør for bymiljø og utbygging

Leidulf Skjørestad er direktør for bymiljø og utbygging.

Avdelinger som tilhører området:

  • Klima og miljø
  • Juridisk
  • Idrett og utemiljø
  • Vann, avløp og renovasjon
  • Utbygging
  • Eiendom

Mobil:
911 51 462
Telefon:
51 50 77 16
E-post:
leidulf.skjorestad@stavanger.kommune.no