1. Jobb i Stavanger kommune
  2. Fordeler for ansatte i Stavanger kommune
En ansatt i vann- og avløpsavdelingen i Stavanger kommune

Fordeler for ansatte

Som ansatt i Stavanger kommune nyter du godt av mange fordeler.

Oppdatert : 10.11.2022

Ansattgoder

Vi har tre kunstforeninger som arrangerer kunstlotteri, foredrag, galleribesøk og turer.  

Korpset deltar hvert år i Norgesmesterskapet for brassband og i SIDDIS Brass. Korpset arranger flere konserter. Eksempler: Den tradisjonelle julekonserten «Klang av jul!» og parkkonserter i forbindelse med «Korpsfest i sentrum» under Siddisdagene.  

Vi har i dag tilbud innen innebandy, friidrett, orientering og golf. Bli med på organisert trening, seriespill, turneringer og turer.  

Stavanger kommune har rabattavtaler med en rekke treningssentre. Som ansatt kan du også kjøpe Stavangerkortet (årskort) som gir deg adgang til kommunens svømmehaller til rabattert pris.    

Bedriftshelsetjenesten i Stavanger kommune er en gratis tjeneste til alle ansatte, ledere, verneombud og tillitsvalgte. Her får du støtte, veiledning og rådgivning i spørsmål som handler om arbeidsmiljø, arbeidshelse og helse, miljø og sikkerhet (HMS). Bedriftshelsetjenesten har en fri og uavhengig rolle i arbeidsmiljøspørsmål. 

Ansatte i Stavanger kommune kan få dekket deler av behandlingsutgifter hos:  

  • fysioterapeut 
  • manuellterapeut  
  • kiropraktor 
  • naprapat 
  • psykolog  

Du får tilbud om å kjøpe HjemJobbHjem-billetten. Dette er et rabattert månedskort som gjelder på buss, tog, buss og båtruter. Som ansatt i kommunen kan du også bruke bysyklene gratis. 

Stavanger kommune har sykkelgodtgjørelse på 10 kr pr. km i tjenesten. Dette gjør Stavanger kommune for å bidra til fysisk aktivitet og for å redusere utslipp av klimagasser.   

I tillegg til konkurransedyktige lønnsbetingelser, så har Stavanger kommune gode forsikrings- og pensjonsordninger. Som ansatt er du omfattet av gruppelivsforsikring, yrkesskadeforsikring, fritidsulykkeforsikring og tjenestereiseforsikring. Pensjonsordning er avhengig av yrke (Statens pensjonskasse eller KLP).  

Du kan søke om prioritert barnehageplass dersom du er i målgruppen og oppfyller et av disse kriteriene: 

  • Du har ikke søkt om barnehageplass innen søknadsfristen 
  • Barnet er født etter 30. november året før oppstart 
  • Du er ikke bosatt i Stavanger kommune. Bor du i en av nabokommunene må du legge ved avslag fra egen kommune før søknad om prioritet kan vurderes. 

Søknadene blir vurdert fortløpende. De prioriterte barnehageplassene er et tiltak for å rekruttere og beholde ansatte i nøkkelstillinger og i stillinger det er vanskelig å rekruttere til.