1. Jobb i Stavanger kommune
  2. Jobb i helse og velferd

Jobb i helse og velferd

Sykepleiere i møte
Legevaktbilen i Stavanger.

Vil du jobbe med oss?

Vi ruster oss for fremtiden og har behov for enda flere dyktige og engasjerte medarbeidere! Hos oss kan du jobbe med mennesker i alle livsfaser, vi har gode lønnsbetingelser, hele stillinger og sterke fagmiljø.

Stavanger kommune har som mål at flest mulig har et aktivt liv og klarer seg best mulig gjennom livet. Vi kaller det Leve HELE LIVET!