Sykepleier i Stavanger kommune

Vikar i helse og velferd

Som helsevikar hos oss kan du arbeide med ulike brukergrupper og fagfelt, eksempelvis hjemmebaserte tjenester, omsorgsbolig, sykehjem, legevakt – og listen er enda lenger.

Oppdatert : 02.12.2022

Vi arbeider hver dag for å gi forsvarlige helse- og omsorgstjenester til våre innbyggere. Dette gjelder selvsagt også i ferietid eller når det oppstår fravær!  

Vi trenger derfor vikarer som er autoriserte sykepleiere, helsefag- og omsorgsarbeidere, vernepleiere, men vi trenger også ufaglærte. 

  • For å lykkes som helsevikar er det avgjørende at du får nødvendig opplæring. Det er leders ansvar å forsikre seg om at du har den kompetansen eller får den opplæringen som er nødvendig for oppgavene du blir satt til å gjøre.  
  • Som vikar må du å sette deg inn i og overholde rutinene og retningslinjene ved arbeidsstedet. Vi har arbeidsreglement, etiske retningslinjer og interne regler for å sikre gode tjenester og et godt arbeidsmiljø.  
  • Vi tilbyr bonusavtale for sykepleier- og vernepleierstudenter som jobber i virksomhetene i helse og omsorg. Virksomhetene kan inngå avtaler om utbetaling av bonus mot at studenter binder seg til å arbeide i et visst omfang over 1 år/10 måneder. 
  • Er du autorisert helsearbeider, men har ikke jobbet med faget på noen år? Ta kontakt! Du får god opplæring der du skal arbeide slik at opplever trygghet i rollen. 

Har du erfaring og interesse for fagfeltet? 

Sjekk ut våre vikarstillinger her!