1. Jobb i Stavanger kommune
  2. Jobb med oppvekst og utdanning
  3. Jobb i skole
Skolebarn rekker opp hånden

Visjon for stavangerskolen

Visjonen for Stavanger kommune er "vi bygger fellesskap". Denne visjonen tar vi med oss inn i skolen og i møtet med elevene. I stavangerskolen er elevene engasjerte og strekker seg mot nye faglige og sosiale mål. Elevene skal lære å ta vare på seg selv, respektere andre, delta og virke i fremtidige samfunns- og arbeidsliv. 

Våre kvalitetsplaner

Stavanger kommune har utarbeidet en egen plan for kvalitetsutvikling i skolen: "Stavangerskolen mot 2025".

Prinsipper for Stavanger-skolen

Følgende prinsipper skal ligge til grunn for alt arbeid i Stavanger-skolen:

  • Mangfold
  • Inkludering
  • Tilpasset opplæring
  • Tidlig innsats
  • Gode læringsmiljø
  • Samarbeid hjem - skole
Lærer med gitar

Nyutdanna lærere om å jobbe i stavangerskolen:

"Det er et godt arbeidsmiljø og en god arbeidsplass."

Jeg blir godt ivaretatt av skolens ledelse."

"Nyutdanna lærere får tilbud om veiledning."

Det er en spennende by, med utrolig hyggelige mennesker. Jeg føler meg godt ivaretatt."

"Stavanger kommune er en stor arbeidsgiver med gode vilkår og fordeler for de ansatte."

Kontaktinformasjon

Skolesjef Jørn Pedersen

Jørn Pedersen

Skolesjef

Mobil:
468 51 272
Telefon:
51 50 87 20
E-post:
jorn.pedersen@stavanger.kommune.no
Eirik Dalva Skaale portrett

Eirik Dalva Skaale

Rådgiver oppvekst og utdanning

Mobil:
928 26 077
Telefon:
51 50 80 75
E-post:
eirik.skaale@stavanger.kommune.no