PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Barnehage og skole
  3. Skole
  4. Kvalitet i skolen
  5. Stavangerskolens resultater

Stavangerskolens resultater

Kort fortalt

Information in other languages

Informasjon om nasjonale prøver

Nasjonale prøver i lesing, regning og lesing på engelsk gjennomføres om høsten blant alle elever på 5. og 8. trinn.
På 9. trinn avholdes det nasjonale prøver i lesing og regning.

Nasjonale prøver måler deler av de grunnleggende ferdighetene i lesing, regning og deler av engelskkompetansen. Formålet er å gi informasjon til elever, lærere, skoleledere, foresatte, skoleeiere og myndigheter som et grunnlag for forbedrings- og utviklingsarbeid.

I lesing og regning blir det gjennomført nasjonale prøver også på 9. trinn. Elevene på 9. trinn gjennomfører samme prøve som elevene på 8. trinn. Du kan sammenlikne resultater på 8. trinn med resultatene på 9. trinn.

Resultater blir publisert hos Utdanningsdirektoratet

Resultater fra nasjonale prøver, elevundersøkelsen og eksamensresultater blir publisert på skolenivå på utdanningsdirektoratets nettsider

Foreldreundersøkelser

I Stavanger avholdes en årlig foreldreundersøkelse blant alle foresatte med barn på 3., 6. og 9. årstrinn ved hver av grunnskolene i Stavanger.

For eldre undersøkelser, kontakt skolefagstaben. Kontaktinformasjon nederst på siden. 

Foreldreundersøkelse - SFO

Stavanger kommune gjennomfører hver vår en egen foreldreundersøkelse blant foresatte med barn på 2. årstrinn som benytter skolefritidstilbudet.

Obligatoriske kartlegginger og prøver i Stavanger-skolen

På de fleste årstrinn er det ulike obligatoriske kartlegginger, elev- og foreldreundersøkelser. 

Kontaktinformasjon

Stab for oppvekst og utdanning

Besøksadresse:

Herbarium Olav Kyrres gate 21 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@​stavanger.kommune.no
Skolesjef Jørn Pedersen

Jørn Pedersen

Skolesjef

Mobil:
468 51 272
Telefon:
51 50 87 20
E-post:
jorn.pedersen@stavanger.kommune.no