PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Barnehage og skule
  3. Skole
  4. Kvalitet i skolen
  5. Resultata frå stavangerskulen

Resultata frå stavangerskulen

Kort fortalt

Information in other languages

Informasjon om nasjonale prøver

Nasjonale prøver i lesing, rekning og lesing på engelsk blir gjennomførte om hausten blant alle elevar på 5. og 8. trinn.
På 9. trinn blir det haldne nasjonale prøver i lesing og rekning.

Nasjonale prøver måler delar av dei grunnleggjande ferdigheitene i lesing, rekning og delar av engelskkompetansen. Formålet er å gi informasjon til elevar, lærarar, skuleleiarar, føresette, skuleeigarar og styresmakter som eit grunnlag for forbetrings- og utviklingsarbeid.

I lesing og rekning blir det gjennomført nasjonale prøver òg på 9. trinn. Elevane på 9. trinn gjennomfører same prøve som elevane på 8. trinn. Du kan samanlikne resultat på 8. trinn med resultata på 9. trinn.

Resultat blir publiserte i Skoleporten

Resultat frå nasjonale prøver, elevundersøkinga og eksamensresultat blir publiserte på skulenivå på Skoleporten.udir.no.

Foreldreundersøkingar

I Stavanger blir halde ei årleg foreldreundersøking blant alle føresette med barn på 3., 6. og 9. årstrinn ved kvar av grunnskulane i Stavanger.

For eldre undersøkingar, kontakt skulefagstaben. Kontaktinformasjon nedst på sida. 

Foreldreundersøking - SFO

Stavanger kommune gjennomfører kvar vår ei eiga foreldreundersøking blant føresette med barn på 2. årstrinn som nyttar skulefritidstilbodet.

Obligatoriske kartleggingar og prøver i Stavanger-skulen

På dei fleste årstrinn er det ulike obligatoriske kartleggingar, elev- og foreldreundersøkingar. Ei oversikt finn du i dette dokumentet (PDF,63,5 kb)

Kontaktinformasjon

Stab for oppvekst og utdanning

Besøksadresse:

Herbarium Olav Kyrres gate 21 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@​stavanger.kommune.no
Skolesjef Jørn Pedersen

Jørn Pedersen

Skolesjef

Mobil:
468 51 272
Telefon:
51 50 87 20
E-post:
jorn.pedersen@stavanger.kommune.no