1. Jobb i Stavanger kommune
  2. Jobb med oppvekst og utdanning
  3. Lønnsbetingelser i skole og barnehage

Lønnsbetingelser i skole og barnehage

For å rekruttere og beholde ansatte har Stavanger kommune iverksett lønnstiltak for enkelte grupper. Stavanger kommune kan med dette tilby konkurransedyktige lønnsbetingelser.

Oppdatert : 14.11.2022

For de fleste stillinger følger Stavanger kommune sentral garantilønn for KS. For å rekruttere og beholde ansatte har Stavanger kommune iverksett lønnstiltak for enkelte grupper. Stavanger kommune kan med dette tilby konkurransedyktige lønnsbetingelser.  

For studenter som tar innen utdanningsretningene lærer, barnehagelærer og barnevernspedagog kan vi tilby følgende betingelser.  

  • 1 års student: Årslønn 344 400 kr (75 % av sentral garantilønn for høyskole)  
  • 2 års student: Årslønn 367 300 kr (80% av sentral garantilønn for høyskole)  
  • 3 års student: Årslønn 390 300 kr (85% av sentral garantilønn for høyskole)  
  • For studenter i siste semester av sin 3-årige utdanning og i lærerstudentens 4 og 5 år: Årslønn 413 200 kr (90% av sentral garantilønn for høyskole) 

Lærerstudenter i undervisningsstilling lønnes etter fullført utdanning:  

  • 1-3 års student: Lønnes som fagarbeider, etter ansiennitet 
  • 4 års student: Lønnes som lærer, etter ansiennitet 
  • 5 års student: Lønnes som adjunkt, etter ansiennitet.  

Det er opprettet egne lønnsstiger for følgende stillingskoder:  

Pedagogisk leder. Det er et tillegg på kr 36 000,- ut over garantilønn. 

Helsesykepleier. Det er et tillegg på kr 15 000,- ut over garantilønn for ansatte til og med 15 års ansiennitet. Årslønn ved 16 års ansiennitet eller mer er 596 800,-. Helsesykepleiere med mastergrad gis stillingskode Helsesykepleier ved krav om master.   

Stavanger kommune gis ut over årslønn for funksjoner som kontaktlærer, rådgiver/sosiallærer og veileder for nyutdannede lærere.  

Kompetanseforhandlinger

Stavanger kommune gjennomfører to ganger årlig kompetanseforhandlinger for ansatte som har gjennomført relevant etter- og videreutdanning. Uttelling gis da i form av kompetansetillegg eller ny stillingskode.