1. Jobb i Stavanger kommune
  2. Helt i hundre – vi bygger heltidskultur
Prosjekt heltidskultur i Stavanger kommune

Helt i hundre – vi bygger heltidskultur

Prosjekt heltidskultur er en del av en satsing som skal vare frem til 2030. Målet er å få flere til å jobbe heltid – særlig innenfor turnusbaserte virksomheter i helse og omsorgssektoren hvor behovet for arbeidskraft er størst. Satsingen vil etter hvert utvides til hele kommunen.

Oppdatert : 23.08.2023

Prosjekt heltidskultur er en del av en satsing som skal vare frem til 2030. Målet er å få flere til å jobbe heltid – særlig innenfor turnusbaserte virksomheter i helse og omsorgssektoren hvor behovet for arbeidskraft er størst. Satsingen vil etter hvert utvides til hele kommunen.

Heltidskultur betyr at heltidsarbeid er «normalen» og at deltid er unntaket. I Stavanger kommune betyr heltid å jobbe 37, 5 eller 35,5 timers arbeidsuke – avhengig av stillingstype.

En heltidskultur innebærer ikke at alle ansatte må jobbe heltid. Det vil selvfølgelig fortsatt være ansatte som jobber deltid på grunn av stillingstype, helseutfordringer, sosiale årsaker eller fordi de har ulike type permisjoner. Studenter vil også kunne jobbe deltid.

Heltidserklæring for helse og velferd

Ordfører og partene i Stavanger kommune har signert en lokal heltidserklæring for helse og velferd, hvor de har forplikter seg til å jobbe for å redusere deltidsarbeid og skape en kultur hvor heltid er hovedregelen.

Les hele heltidserklæringen her:

Heltidserklæring helse og velferd 2023.pdf