1. Jobb i Stavanger kommune
  2. Stipend, støtteordninger og bonusavtaler
Spesialpedagog i Stavanger kommune

Stipend, støtteordninger og bonusavtaler

I Stavanger kommune stimulerer vi til utdanning og kompetanseutvikling gjennom en rekke stipend og støtteordninger. Vi har også gunstige bonusavtaler for sykepleier- og vernepleierstudenter.

Oppdatert : 10.11.2022

Stipend for etter- og videreutdanning 

Som fast ansatt kan du søke om stipend dersom du tar eller skal ta en etter- /videreutdanning. Du kan søke om inntil 60.000 kroner i stipend for hele studieperioden. Vi har også en egen stipendordning for undervisningspersonell ved skoler. Dersom du mottar stipend, har du bindingstid i Stavanger kommune. Bindingstiden tilsvarer ett år dersom du har 100 prosent stilling.  

Stipend for bachelorutdanning 

Som fast ansatt kan du søke om stipend dersom du tar eller planlegger å ta en av disse bachelorutdanningene: 

  • sykepleierutdanning 
  • vernepleierutdanning 
  • barnehagelærerutdanning 
  • påbyggingsstudier for barnevernspedagoger (deltid over to år) 

Gjelder både hel- og deltidsstudier.  

Du kan også søke om stipend dersom du skal ta fag som gir din utenlandske sykepleierutdanning NOKUT-godkjenning. Dersom du skal konvertere utenlandsk sykepleierutdanning til NOKUT godkjent sykepleierutdanning, er det en forutsetning at fagene vil gjøre deg kvalifisert til praksisplass ved SUS. 

  • Stipendet for sykepleier-, vernepleier- og barnehagelærerutdanningen er på totalt 120.000 kroner for hele utdannelsen. Dette tilsvarer 40.000 kroner per år ved heltidsstudier og 30.000 kroner per år ved deltidsstudier.  
  • Stipendet for barnevernspedagoger som tar påbyggingsstudier er på totalt 40.000 kroner.  

Du får bindingstid til Stavanger kommune etter endt utdanning. 

Bonusavtale for studenter innen helse og omsorg 

Bonusavtale gjelder for sykepleier- og vernepleierstudenter som jobber i virksomhetene i helse og omsorg. Virksomhetene kan inngå avtaler om utbetaling av bonus mot at studenter binder seg til å arbeide i et visst omfang over 1 år/10 måneder. Det finnes en rekke ulike alternative bonusavtaler.