1. Jobb i Stavanger kommune
 2. Jobb i helse og velferd
 3. Jobb i helse i Stavanger
Lene Askildsen og Ellen Hogstad jobber som sykepleiere ved Vågedalen sykehjem.

Hva tilbyr vi deg som sykepleier i Stavanger? 

 • Vi har et godt fagmiljø med varierte arbeidsoppgaver.
 • Mange spennende og varierte stillinger.
 • Våre sykepleiere tilbyr tjenester til pasienter med ulike diagnoser, i alle livsfaser.
 • Vi har gode lønnsbetingelser. I Stavanger har vi et eget turnustillegg for sykepleiere i turnus og eget nattillegg for sykepleiere med arbeid på natt.
 • I Stavanger har vi gode ordninger for kurs, etter- og videreutdanning.
 • Vi har også gode pensjons- og forsikringsordninger.

Stavanger satser på helse!

 • Vi har startet et omstillingsprosjekt innen hjemmebaserte tjenester, som skal legge til rette for en framtidsrettet hjemmetjeneste.
 • Stavanger kommune skal innrette tjenestene for å møte veksten i antall eldre som kommer etter 2020.
 • Vi satser tungt på velferdsteknologi

Leve hele livet

Leve hele livet

 • Stavanger kommune har som mål at flest mulig har et aktivt liv og klarer seg selv best mulig, vi kaller det Leve hele livet
 • Målet er brukere som gjennom forebygging, rehabilitering, teknologi og sosiale nettverk klarer seg selv i stedet for å bli passive mottakere av hjelp og pleie.
 • Les mer om Leve hele livet.