To sykepleiere jobber

Søker du nye utfordringer, men lurer på hvorfor du skal søke jobb i Stavanger kommune?

 • Vi har et stort og godt fagmiljø.
 • Vi har mange spennende og varierte stillinger.
 • Hos oss får du anvendt din sykepleiekompetanse.
 • Vi har gode ordninger for kurs-, etter- og videreutdanning.
 • Vi har gode lønnsbetingelser, pensjons- og forsikringsordninger.
 • Vi satser på helse – også gjennom bruk av teknologi og forskning.

Våre dyktige sykepleiere yter gode helsetjenester til innbyggerne i ulike faser av livet! 

Stavanger satser på helse!

 • Vi har startet et omstillingsprosjekt innen hjemmebaserte tjenester, som skal legge til rette for en framtidsrettet hjemmetjeneste.
 • Stavanger kommune skal innrette tjenestene for å møte veksten i antall eldre som kommer etter 2020.
 • Vi satser tungt på velferdsteknologi

Leve hele livet

Leve hele livet

 • Stavanger kommune har som mål at flest mulig har et aktivt liv og klarer seg selv best mulig, vi kaller det Leve hele livet
 • Målet er brukere som gjennom forebygging, rehabilitering, teknologi og sosiale nettverk klarer seg selv i stedet for å bli passive mottakere av hjelp og pleie.
 • Les mer om Leve hele livet.