Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Helsefremmende aktiviteter
 4. Velferdsteknologi

Avdeling for velferdsteknologi

Kort fortalt

 • Bruk av velferdsteknologi skal bidra til trygghet, aktivitet og selvstendighet
 • Du kan få gratis omvisning og lære mer om teknologien hos Helsehuset i Badehusgata. 
 • Du kan få omvisning hver torsdag mellom klokken 12.00 og 15.00.

Hva er velferdsteknologi?

Velferdsteknologi er teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse og aktivitet, og styrker den enkelte til å klare seg selv tross sykdom eller nedsatt funksjonsevne.

Besøk kunnskapsrommet vårt

Velferdsteknologiutstilling på Helsehuset.I Helsehuset har vi etablert et kunnskapsrom for velferdsteknologi. 

På fagutstillingen til Helsehuset Stavanger kan du få vite mer om medisindispensere og hvordan hjelpe brukere å ta på støttestrømper selv.

Alle besøkende kan prøve velferdsteknologiutstyr, frisklivsutstyr og lære om helseforebyggende prosjekter på fagutstillingen. Utstillingen er åpen for publikum hver dag mellom klokken 09.00 og 15.00.

Omvisninger

Verter fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester har omvisning hver uke:
Tirsdager kl. 12.00-15.00 for ansatte i Stavanger kommune
Torsdager kl. 12.00-15.00 for innbyggere

Representanter for avdelingen for velferdsteknologi er tilgjengelige og svarer på spørsmål. Hvis du ønsker en skreddersydd omvisning til din personal- eller brukergruppe kan du ringe 51 50 81 00 og avtale.

Sentralt

Helsehuset byr på kaffe og te til alle besøkende. Elever fra Helsehusets samarbeidspartner Bergeland videregående skole sørger for lett servering. Helsehuset Stavanger holder til i Badehusgata 37 i østre bydel. Det er parkering like ved bygget. Du kan også bruke bysykkel eller ta buss (Rute 1 eller 4). Det er rundt ti minutter å gå fra Fiskepiren.

Hva er Stavanger kommunes mål for bruk av velferdsteknologi?

Hovedmålet er at velferdsteknologi skal bli en del av kommunens tjenestetilbud. Det skal  bidra til trygghet og mestring for brukere, bedre kvalitet på tjenestene, bedre arbeidsforhold- og miljø, samt utnytte ressursene bedre.

Det er utarbeidet en Handlingsplan for velferdsteknologi for perioden 2018-2022. Denne gir føringer for Stavanger kommunes satsing innen velferdsteknologi. Visjonen er Selvstendig, trygg og aktiv. 

Hva slags velferdsteknologi brukes i Stavanger nå?

 • Digital trygghetsalarm

Er en alarm for å tilkalle hjelp i akutte situasjoner når som helst på døgnet i eget hjem. Hvis du utløser en trygghetsalarm, vil alarmsentralen/hjemmesykepleien umiddelbart ta kontakt med deg, vurdere nødvendig oppfølgning og ved behov rykke ut.

 • Mobil trygghetsalarm 

En mobil trygghetsalarm kan du ha med deg når du går ut. Hvis du trenger hjelp eller er utrygg, kan du trykke på alarmen og snakke med personalet. Alarmen har innebygd GPS. Dette gjør det mulig å finne ut hvor du er hvis det er behov for det.  

Velferdsteknologi NSCC © photographer Siv Sivertsen
Velferdsteknologi NSCC
© Foto: Siv Sivertsen

 • Digitalt tilsyn

Er et tilsyn via et kamera som monteres hjemme hos deg. Denne kan brukes i stedet for eller i tillegg til vanlig tilsyn om natten. Fordelen med denne løsningen er at du kan sove uten å bli forstyrret. Det er nattpatruljen som utfører kameratilsynene, og det er de som kommer hjem til deg dersom du har behov for hjelp. Antall tilsyn og tidspunkt avtales med deg.

 • Medisindispenser

Hvis du har multidose kan det være aktuelt med en automatisk multidosedispenser. Denne fører til sikker og trygg medisinering. Du får rett medisin til rett tid, og slipper å vente på hjemmesykepleien.

Hvis du vil ha mer informasjon om tilbudene kan du ta kontakt med avdeling for velferdsteknologi på telefonnummer 51 50 81 00 eller kontakte helse- og velferdskontoret ditt

Velferdsteknologi som prøves ut (pågående prosjekter)

God helse hjemme

Stavanger har sammen med tre andre kommuner fått i oppdrag av Helsedirektoratet å teste ut og samle erfaringer med avstandsoppfølging. Avstandsoppfølging betyr at en får kontakt med helsepersonell via PC eller nettbrett. I Stavanger er målgruppen personer med kols og innbyggere som ønsker å endre sine levevaner.

Velferdsteknologi NSCC
Velferdsteknologi NSCC
© Foto: Siv Sivertsen

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:

Helsehuset Stavanger Badehusgata 37 4014 Stavanger

Postadresse:

Helsehuset Stavanger PB 8001 4068 Stavanger

Telefon:
51 50 81 00
E-post:
helsehuset@stavanger.kommune.no