Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Næring og arbeidsliv
  3. Ledige stillinger
Lene Askildsen og Ellen Hogstad jobber som sykepleiere ved Vågedalen sykehjem.

Bli sykepleier i Stavanger!

Vi ruster oss for fremtiden og trenger sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere! Hos oss kan du jobbe med alle diagnoser i alle livsfaser. Vi har gode lønnsbetingelser, hele stillinger og et sterkt faglig miljø.

Er du sykepleier? Du finner du alle sykepleierstillingene her.

Stavanger kommunes arbeidsgiverstrategi

Vi trenger flere barnehagelærere i Stavanger"! Foto: istock.

Bli barnehagelærer i Stavanger!

Stavangerbarnehagen skal være en god læringsarena for alle barn.

Barnehagene i Stavanger kan skilte med meget gode resultater. For å bli enda bedre trenger vi enda flere dyktige ansatte.

I løpet av de neste årene trenger vi mellom 75 og 100 nye barnehagelærere.

Les mer om å jobbe i Stavanger-barnehagen og finn ledige stillinger.

Prøvetid, politiattest og konfidensiell søknad

  • I Stavanger kommune har du normalt en prøvetid på 6 måneder.
  • Du må levere en politiattest ved ansettelse i en stilling som yter tjenester til barn eller til personer med utviklingshemming.
  • Konfidensiell behandling av søkere vurderes i hvert enkelt tilfelle.
Stavanger kommunes strategi for likestilling og mangfold

Likestilling og mangfold i et overordnet perspektiv er viktig for å reflektere det samfunnet kommunen leverer tjenester til og er en del av.

I et mangfoldig samfunn bør likestilling og mangfold ses på som en ressurs og en verdi å strekke seg etter.

Les Stavanger kommunes strategi for likestilling og mangfold

Lønns- og stillingsoversikt for Stavanger kommune

  • Lønns- og stillingsoversikten gjelder ved lønnsplassering av nye ansatte, og som garantilønnsoversikt for ansatte som endrer stillingskode eller får ansiennitetsopprykk.
  • Lønnsoversikten viser lønn etter sentrale og lokale lønnsforhandlinger i 2018.
  • Last ned hele lønns- og stillingsoversikten (pdf, 652 kb)
Stavangerskolen - Foto: Elisabeth Tønnessen

Stavanger kommunes verdier

Er til stede

Stavanger kommune er mennesker til stede for mennesker – fra vugge til grav. I møte med oss opplever du tilstedeværelse og dialog. Den som berøres, skal høres. I alle livets faser og situasjoner møter vi deg med åpenhet, respekt og verdighet. 

Vil gå foran

I Stavanger kommune vil vi gå foran i utviklingen, og dristighet preger vår måte å tenke på. Vi søker det fremragende i alle våre prosesser og i våre valg i hverdagen. Vi har kunnskap og søker stadig ny kunnskap. Vi samarbeider på tvers, utnytter vårt potensial og bidrar til at andre får utnytte sitt. 

Skaper framtiden

I Stavanger kommune skaper vi øyeblikk og varige verdier. Vi har tankekraft og handlekraft til å fornye og sette planene våre ut i livet. Ressursene nytter vi på en slik måte at våre produkter og tjenester holder høyest mulig nivå.