Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Næring og arbeidsliv
 3. Ledige stillinger
Helse og velferd i Stavanger kommune. Foto: Elisabeth Tønnessen

Vi har ledige stillinger innen helse og omsorg

Stavanger kommune har mange spennende ledige stillinger innen helse og velferd. Se oversikten over helse-stillingene

Alle ledige stillinger i Stavanger kommune finner du i nettjenesten Webcruiter

Stavanger kommunes arbeidsgiverstrategi

Elever i Stavanger-skolen

Vi vil ha de beste lærerne!

Vi ønsker oss de beste lærerne. Lærere som som prioriterer elevene og som blir motivert av å se hver enkelt elev. Stavangerskolen har rundt 15 000 elever og 1680 lærere fordelt på 41 skoler. Nå trenger disse lærerne 100 nye kolleger. Send inn din søknad nå! 

Les mer om ledige stillinger i Stavangerskolen

Lærling i Stavanger

 • For å bli fagarbeider må du ha et fagbrev.
 • Stavanger kommune kan sikre deg en solid yrkesopplæring som fører til fagbrev innen din studieretning.
 • Som lærling får du lønn under utdanningen. 
 • Søknadsfrist på hovedopptaket er 7. februar.
 • Se oversikt over ledige lærlingeplasser
Stavanger kommunes strategi for likestilling og mangfold

Likestilling og mangfold i et overordnet perspektiv er viktig for å reflektere det samfunnet kommunen leverer tjenester til og er en del av.

I et mangfoldig samfunn bør likestilling og mangfold ses på som en ressurs og en verdi å strekke seg etter.

Les Stavanger kommunes strategi for likestilling og mangfold

Lønns- og stillingsoversikt for Stavanger kommune

 • Lønns- og stillingsoversikten gjelder ved lønnsplassering av nye ansatte, og som garantilønnsoversikt for ansatte som endrer stillingskode eller får ansiennitetsopprykk.
 • Lønnsoversikten viser lønn etter sentrale og lokale lønnsforhandlinger i 2017.
 • Last ned hele lønns- og stillingsoversikten (pdf, 493 kb)
Stavangerskolen - Foto: Elisabeth Tønnessen

Stavanger kommunes verdier

Er til stede

Stavanger kommune er mennesker til stede for mennesker – fra vugge til grav. I møte med oss opplever du tilstedeværelse og dialog. Den som berøres, skal høres. I alle livets faser og situasjoner møter vi deg med åpenhet, respekt og verdighet. 

Vil gå foran

I Stavanger kommune vil vi gå foran i utviklingen, og dristighet preger vår måte å tenke på. Vi søker det fremragende i alle våre prosesser og i våre valg i hverdagen. Vi har kunnskap og søker stadig ny kunnskap. Vi samarbeider på tvers, utnytter vårt potensial og bidrar til at andre får utnytte sitt. 

Skaper framtiden

I Stavanger kommune skaper vi øyeblikk og varige verdier. Vi har tankekraft og handlekraft til å fornye og sette planene våre ut i livet. Ressursene nytter vi på en slik måte at våre produkter og tjenester holder høyest mulig nivå. 

Prøvetid, politiattest og konfidensiell søknad

 • I Stavanger kommune har du normalt en prøvetid på 6 måneder.
 • Du må levere en politiattest ved ansettelse i en stilling som yter tjenester til barn eller til personer med utviklingshemming.
 • Konfidensiell behandling av søkere vurderes i hvert enkelt tilfelle.