Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Næring og arbeidsliv
 3. Ledige stillinger

Ledige stillinger

Kort fortalt

Ledige stillinger i Stavanger kommune finner du i nettjenesten Webcruiter.

Du også legge inn din CV dersom du ikke finner aktuelle stillinger akkurat nå. 

Stavanger sentrum. Foto: Harald M. Valderhaug

Stavanger kommunes arbeidsgiverstrategi

Gjennom sitt engasjement og sin jobbutførelse bidrar kommunens ansatte hver dag til at Stavanger er et godt sted å leve, bo og arbeide – i dag og for framtiden.

Likestilling og mangfold

Likestilling og mangfold i et overordnet perspektiv er viktig for å reflektere det samfunnet kommunen leverer tjenester til og er en del av. I et mangfoldig samfunn bør likestilling og mangfold ses på som en ressurs og en verdi å strekke seg etter.

Lønns- og stillingsoversikt for Stavanger kommune

 • Lønns- og stillingsoversikten gjelder ved lønnsplassering av nye ansatte, og som garantilønnsoversikt for ansatte som endrer stillingskode eller får ansiennitetsopprykk.
 • Lønnsoversikten viser lønn etter sentrale og lokale lønnsforhandlinger i 2017.
 • Last ned hele lønns- og stillingsoversikten (pdf, 493 kb)

Lærling i Stavanger kommune

 • For å bli fagarbeider må du ha et fagbrev. Stavanger kommune kan sikrer deg en solid yrkesopplæring som fører til fagbrev innen din studieretning.
 • Som lærling får du lønn under utdanningen. 
 • Søknadsfrist på hovedopptaket er 7. februar.
 • Se oversikt over ledige lærlingeplasser 

Stavanger kommunes verdier

Er til stede

Stavanger kommune er mennesker til stede for mennesker – fra vugge til grav. I møte med oss opplever du tilstedeværelse og dialog. Den som berøres, skal høres. I alle livets faser og situasjoner møter vi deg med åpenhet, respekt og verdighet. Det gjelder også når vi ikke er i direkte møte med deg, men møter deg gjennom våre arbeidsoppgaver.

Vil gå foran

I Stavanger kommune vil vi gå foran i utviklingen, og dristighet preger vår måte å tenke på. Vi søker det fremragende i alle våre prosesser og i våre valg i hverdagen. Vi har kunnskap og søker stadig ny kunnskap. Vi samarbeider på tvers, utnytter vårt potensial og bidrar til at andre får utnytte sitt. Gjennom våre bærekraftige beslutninger og handlinger gir vi kommende generasjoner mulighet for et rikere liv.

Skaper framtiden

I Stavanger kommune skaper vi øyeblikk og varige verdier. Vi har tankekraft og handlekraft til å fornye og sette planene våre ut i livet. Ressursene nytter vi på en slik måte at våre produkter og tjenester holder høyest mulig nivå. Med det legger vi til rette for en bærekraftig utvikling der god livskvalitet og muligheter for livsutfoldelse står sentralt.

Prøvetid, politiattest og konfidensiell søknad

 • I Stavanger kommune har du normalt en prøvetid på 6 måneder.
 • Du må levere en politiattest ved ansettelse i en stilling som yter tjenester til barn eller til personer med utviklingshemming.
 • Konfidensiell behandling av søkere vurderes i hvert enkelt tilfelle.