Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Næring og arbeidsliv
  3. Ledige stillinger
Vi trenger #100nyelærere i Stavanger

Bli lærer i Stavanger!

Vi ønsker oss de beste lærerne. Lærere som prioriterer elevene og som blir motivert av å se hver enkelt elev. Stavangerskolen har i overkant av 16000 elever og 1800 lærere fordelt på 48 skoler.

Er du lærer? Du finner du alle stillingene her.

  • Vi tilbyr våre nyutdannede lærere veiledning. Denne veiledningen blir gjort ute i skolene av lærere som har veiledningskompetanse.
  • Vi har egen rektorskole som tilbys til lærere og avdelingsledere etter søknad og anbefaling av rektor. Stavanger kommune har også deltakere på den nasjonale rektorskolen som er iverksatt av departementet. 
  • Vi satser på våre lærere og derfor er kompetanseheving i form av både etter- og videreutdanning viktig. Det er i tillegg mulig å søke reisestipend for lærere som ønsker å studere hvordan andre skoler i Norge eller verden jobber.

Stavanger kommunes organisasjonsstrategi

Vi trenger flere barnehagelærere i Stavanger"! Foto: istock.

Bli barnehagelærer i Stavanger!

Stavangerbarnehagen skal være en god læringsarena for alle barn.

Barnehagene i Stavanger kan skilte med meget gode resultater. For å bli enda bedre trenger vi enda flere dyktige ansatte.

I løpet av de neste årene trenger vi mellom 75 og 100 nye barnehagelærere.

Les mer om å jobbe i Stavanger-barnehagen og finn ledige stillinger.

Prøvetid, politiattest og konfidensiell søknad

  • I Stavanger kommune har du normalt en prøvetid på 6 måneder.
  • Du må levere en politiattest ved ansettelse i en stilling som yter tjenester til barn eller til personer med utviklingshemming.
  • Konfidensiell behandling av søkere vurderes i hvert enkelt tilfelle.
Stavanger kommunes strategi for likestilling og mangfold

Likestilling og mangfold i et overordnet perspektiv er viktig for å reflektere det samfunnet kommunen leverer tjenester til og er en del av.

I et mangfoldig samfunn bør likestilling og mangfold ses på som en ressurs og en verdi å strekke seg etter.

Les Stavanger kommunes strategi for likestilling og mangfold

Lønns- og stillingsoversikt for Stavanger kommune