PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Kart og eiendomsinformasjon
  4. Ortofoto

Stavanger sett fra luften

Har du sett disse rare merkene, og lurt på hva de betyr? Firkantene brukes som referansepunkter under flyfotografering av Stavanger hver vår.

Signalmerke (hvit firkant med svart ramme) på en stein i sjøen

Stavanger kommune fotograferes fra luften hver vår, og i forkant av fotograferingen maler vi nye signalmerker rundt omkring i kommunen. Tidligere var de gule, men nå er de hvite.

Merkene må være synlige fra flyet, så hvis du finner en hvit firkant med svart ramme, må du ikke dekke den til. 

– Et ortofoto består av mange flyfotografier som er satt sammen. De firkantede signalpunktene blir brukt til å plassere ortofoto i riktig høyde og posisjon i terrenget, forklarer avdelingssjef for kart og digitale tjenester i Stavanger kommune, Lin Knarvik.

Når skjer dette i 2023?

Rennesøy og Finnøy (utenom Ombo) skal laserskannes i tidsperioden mellom slutten av februar og fram til løvsprett. Fra laserskanningen skal vi få en punktsky og nye høydekurver.

Byområdet av Stavanger kommune skal fotograferes fra luften mellom 1. april og 10. mai. I forkant av denne perioden vil det bli malt og målt inn signalmerker rundt omkring i kommunen. Disse merkene må være synlige fra flyet og må derfor ikke dekkes til.

Signalmerke (hvit firkant med svart ramme) på kai i Stavanger
Tidligere var signalmerkene gule, men nå er de hvite med sort ramme. Hvis du kommer over en slik firkant, må du ikke dekke den til. Flyet som fotograferer må kunne se firkanten fra luften.

Hva er et ortofoto?

Ortofoto er bilder tatt fra luften, med samme geometriske egenskaper som kart. Dermed kan de brukes som grunnlag for kartvedlikehold, analyser, saksbehandling og som frittstående produkt alene eller sammen med digitale kartdata. Ortofoto brukes i saksbehandlingen for å se hvordan ting ser ut, og historisk for å se forandringer i kommunen. Ortofoto kan også koples med terrengdata for 3D-visualisering. Nedenfor ser du et eksempel på ortofoto av Vågen og torget i Stavanger sentrum.

Finn ditt eget nabolag

Lyst til å utforske ortofoto? På kommunens kart-nettside kan du søke opp adressen din og se hvordan landskapet har utviklet seg fra 1937 og fram til i dag. Velg flyfoto og deretter kartlag i høyrekolonnen. 

Ortofoto av tusenårsstedet

Alexandra Björk i avdeling for kart og digitale tjenester kan gi nærmere opplysninger om flyfotograferingen:

Kontaktinformasjon

Alexandra Björk

Telefon:
51 50 75 24
E-post:
alexandra.bjork@stavanger.kommune.no>