Tekststorleik

PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Fyrverkeri

Fyrverkeri i Stavanger

Kort fortalt:

 • Det blir oppskyting av felles fyrverkeri ni steder i Stavanger kommune nyttårsaften. Velkommen!
 • Det er forbudt å bruke fyrverkeri i tettbebyggelse, i småbåthavner og andre steder med brannfarlig materiale.
 • Forbudet gjelder også hele Stavanger sentrum og trehusbebyggelsen i byen.
 • Du må ikke bruke fyrverkeri i naturen når gresset er tørt.
Rødt fyrverkeri på mørk himmel

Felles fyrverkeri ni steder

Velkommen til felles fyrverkeri for store og små! Ved midnatt nyttårsaften skjer oppskytingen på ni ulike steder i kommunen:

 • Vågen i Stavanger sentrum
 • Judaberg
 • Vikevåg
 • Madlatua
 • Kiwi-banen på Hundvåg
 • Varden
 • Byhaugen
 • Vålandstårnet
 • Jåttåvågen

Ni små kart som viser oppskytingsstedene for felles fyrverkeri.

Oppskytingen i Vågen, Judaberg og Vikevåg skjer fra lektere i fjorden, på grunn av brannsikkerheten. På øyene også av hensyn til landbruk og husdyr.

Profesjonelle pyroteknikere står for oppskytningen. De sørger også for vakter.

Det er ikke anledning til å skyte opp privat fyrverkeri der folk samles til felles virkelig. Selve oppskytningsstedet blir sperret av.

Med felles fyrverkeri har blitt mindre oppskyting av privat fyrverkeri, og med det færre skader og branner etter uvettig bruk av fyrverkeri.

Forbud mot fyrverkeri i tettbebyggelse

Det er i utgangspunktet ikke tillatt å tenne fyrverkeri i tettbebyggelse, det vil si vanlige by-og boligområder.

Et særskilt forbud gjelder trehusbyen i Stavanger, et område som omfatter 8000 trehus mellom Kalhammaeren i nord, Hillevåg i sør, Eiganes i vest og Storhaug i øst.

Kart over forbudssone for fyrverkeri

I forbudssonen ligger Stavanger sentrum, hele den bebygde delen av Storhaug, Våland, Hillevåg til Sandvikveien og øst for Svend Foyns gate, deler av Bekkefaret, Mosvatnet, Eiganes til E39, Veste platå og Misjonsmarka til Lyngveien på Byhaugen, Kalhammeren til Stemmen og Grasholmen.

Privat oppskyting av fyrverkeri

Privat, godkjent fyrverkeri kan avfyres av personer over 18 år på nyttårsaften mellom kl. 18.00 og 02.00. Les mer på forskriften om håndtering av eksplosiver.

Fyrverkeriet skal ikke brukes i naturen når det er tørt i vegetasjonen. Heller ikke der det er forbudt å bruke fyrverkeri, som nevnt ovenfor.

Slik bruker du fyrverkeri trygt.

Meld fra om farlig bruk av fyrverkeri

Vil du melde fra om farlig bruk av fyrverkeri, kontakt politiet på telefon 02800.

Er det fare for brann, liv og helse, bruk nødnumrene:

 • Brann: 110
 • Politi: 112
 • Ambulanse: 113

Alternativ til fyrverkeri

Stavanger kommune utredet i 2022 muligheten for å teste ut et mer støysvakt og miljøvennlig alternativer til tradisjonelt fyrverkeri. Utvalg for miljø og utbygging vedtok å ikke prøve ut et alternativt lys- og lydshow. Årsaken var store kostnader og usikker miljøgevinst.