PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Helse og omsorg
  3. Alders- og sykehjem
  4. Ramsvigtunet sykehjem

Ramsvigtunet sykehjem og bofellesskap

Nøkkelinfo

27
25
25

Om Ramsvigtunet sykehjem og bofellesskap

Ramsvigtunet sykehjemmet ble åpnet i november 1984 og bofellesskapet i 1995.

Sykehjemmet ligger i naturskjønne omgivelser på Storhaug, sentralt i Stavanger. Det er gode bussforbindelser mellom sykehjemmet og Stavanger sentrum, eller ca. 20 minutter å gå.

Sykehjemmet er delt inn i to avdelinger, men henholdsvis 10 og 17 beboere, og et bofelleskap for eldre med 25 leiligheter.

Sykehjemsavdelingene

Sykehjemmet har 27 enerom med eget bad med dusj og toalett. Sykehjemmet gir tilbud om langtidsopphold. Alle beboerne har primærkontakter og sekundærkontakter.
Sykehjemmet har sykehjemslege.

Viktig for nye beboere

Som beboer på Ramsvigtunet sykehjem får du et rom med standard møblering. Det er en spesialseng på rommet av hensyn til personalets arbeidsforhold. Du må gjerne ta med et møbel du er glad i og egne bilder til å ha på veggene.

Bofelleskapet

I bofellesskapet får du egen leilighet og betaler husleie. Vi legger opp til at du skal være mest mulig selvhjulpen.

Bofellesskapet består av 25 leiligheter på ca. 40 m2. Du må søke om leilighet i bofelleskapet via ditt helse- og sosialkontor. Leilighetene tildeles etter gitte kriterier.

Alle beboere har en ansatt som primærkontakt. Den enkelte får hjelp etter behov vurdert av helse- og sosialkontoret.

De beboerne som trenger det, får leie trygghetsalarm.

Dagsenter

Åpningstider

Dagsenteret er åpent alle hverdager fra klokken 08.30 til 15.00. Alle brukere betaler en egenandel som er fastsatt av kommunen. Denne dekker frokost, middag med kaffe samt transport til og fra hjemmet.

Aktiviteter

Vi har faste aktiviteter som avislesing, trim, bingo, andakt, dans, sang, musikk, film og turer. Vi har kafé hvor du kan kjøpe kioskvarer og enkle forbruksvarer som melk, brød, toalettartikler. Vi har egen fotpleier og frisør på sykehjemmet som du kan benytte.

Varslingsplikt i kommunehelsetjenesten

1. juli 2019 fikk alle virksomheter som yter helse- og sosialtjenester plikt til å varsle Helsetilsynet om dødsfall og svært alvorlige skader på pasienter/brukere som har sammenheng med helsehjelpen.

Pasienter, brukere og pårørende har samtidig fått rett til å varsle om slike hendelser til Helsetilsynet, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3a.

Formålet med varslingsplikten er å identifisere uforsvarlige forhold raskere, for å rette dem opp og bidra til bedre pasientsikkerhet og kvalitet.

Hvordan skal jeg som pasient, bruker og pårørende varsle?

Varslingsskjema om alvorlig hendelse

Kontaktinformasjon til Helsetilsynet 474 86 882 (Kl. 09.00-15.00)