PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Alders- og sykehjem
 4. Slåtthaug sykehjem

Slåtthaug sykehjem

Nøkkelinfo

54
22

Om Slåtthaug sykehjem

Sykehjemmet eies og drives av Stavanger kommune. Slåtthaug sykehjem ble åpnet i 1986 og har 54 beboere. Dagsenteret på Slåtthaug har plass til 22 brukere hver dag. 

Sykehjemsavdelingene

Avdelingen i 1. etasje
Avdelingen er delt i to underavdelinger: En somatisk avdeling med plass til 19 beboere og en skjermet avdeling (Oasen) for alders demente beboere med plass til åtte.

Avdelingen i 2. etasje
Avdelingen har 27 sengeplasser fordelt på 19 senger somatisk avdeling og 8 senger skjermet avdeling Rosetten for alders demente beboere.

Dagsenter

Vi har åpent mandag til fredag fra klokken 08.00 til 15.00. Dagsenterbrukerne blir hentet og kjørt hjem med taxi.

Dagsenteret er et tilbud til eldre hjemmeboende som

 • ønsker møte andre 
 • ønsker delta i et trygt og aktivt miljø
 • ønsker bo hjemme lengst mulig
 • trenger oppfølging/tilsyn etter sykdom 

Tilbud til beboere

 • Eget kjøkken

Kjøkkenansatte produserer mat av høy kvalitet til beboerne og dagsenter brukerne.

 • Sansehage
 • Egen minibuss
 • Diverse aktiviteter

Sykehjemmet har egen aktivitør som driver aktivitetstilbudet ved sykehjemmet. Noen av de mange tilbudene er fredagstreff, lesetime, gutteklubb og mye mer. Alle pasienter ved sykehjemmet har egen aktivitetsdosett, noe som sikrer et individuelt aktivitetstilbud. Vi får god hjelp av de mange frivillige ved sykehjemmet blant annet til bussturer, frokostverter og turvenn.

 • Legetjeneste

Hver avdeling har fast legevisitt en dag per uke mellom klokken 09.00 og 15.00. Hvis pårørende ønsker samtale med legen bør dette avtales på forhånd.

 • Fysio- og ergoterapi

Beboere som trenger fysio- og ergoterapi, eller har behov for tilpassing av hjelpemidler, henvises via avdelingen.

 • Tannlegetjeneste

Nødvendig tannbehandling dekkes ved alle typer døgnopphold. Tap av tannprotese forårsaket av beboeren selv, dekkes ikke av sykehjemmet.

 • Frisør

Frisørsalong i underetasjen er åpen tirsdag og fredag, og ellers ved behov. Bestill time via avdelingen eller direkte til frisørsalongen på telefon 51 91 45 17.

 • Fotpleie

Sykehjemmet har avtale med praktiserende fotterapeut. Tjenesten utføres på sykehjemmet. Utgifter til behandlingen må den enkelte selv dekke. Nærmere opplysninger fås på avdelingen.

 • Kirkelige tjenester

Sykehjemmet sogner til Hafrsfjord prestegjeld og betjenes av menighetens prester. Vi har andakt hver onsdag klokken 12.00.
Samtale med presten kan avtales med avdelingen eller direkte til prestekontoret på telefon 51 55 77 73 (tirsdag til fredag fra klokken 09.00 til 12.00; torsdag mellom klokken 18.00 og 19.00.)
Betjeningen hjelper med å kontakte andre menigheter eller trossamfunn.

 • Utlån av lokaler

Du har anledning til å benytte vårt  dagsenter til selskapeligheter. Dagsenteret kan benyttes i helgene eller på kveldstid. Her kan det dekkes til ca. 30 personer. Reservasjon må avtales på forhånd og du og din familie må selv stå for arrangementet. Kjøkkenet kan ved slike arrangement, etter avtale og til fast pris, være behjelpelig med middagsservering etc.

 • Bibliotek

Biblioteket i Stavanger besøker sykehjemmet regelmessig med bøker og lydkassetter. "Biblioteket" finner du på Aktivitetsavdelingen.

Kontakt avdelingene

Virksomhetsleder: 51 91 45 11

Sentralbord: 51 91 45 10

Avdeling 1: 51914532

Ansvarshavende sykepleier avd. 1: 51914531

Avdeling 2: 51914552

Ansvarshavende sykepleier avd. 2: 51914551

Dagsenter: 51914540/51914541

Kjøkken: 51914547

Avdelingsleder: 51914513

 

Praktisk informasjon til nye beboere ved Slåtthaug sykehjem

Toalettsaker
Sykehjemmet holder såpe, sjampo, tannkrem og enkle barberartikler. Dersom du ønsker andre typer/merker enn det sykehjemmet kjøper inn, må du selv bekoste dette. Det samme gjelder hudpleieprodukter for eget velvære. Hudpleieprodukter som inngår i behandlingen dekkes av sykehjemmet.

Medisiner
De medisinene du bruker, må du ta med til sykehjemmet. Dette for at legen og sykepleierne skal vite hva du bruker for å kunne fortsette behandlingen. Utgifter til medisiner dekkes av sykehjemmet.

Møblering av rommet
På rommet er det en standard møblering. Der er en spesialseng av hensyn til personalets arbeidsforhold. Du kan fritt bruke de møbler som er på rommet. Men du må gjerne ta med "godstolen", en kommode eller et annet møbel du er glad i. Kanskje ønsker du dine egne bilder på veggen.
Nærmere avtale med avdelingen om møblering, vil være nyttig for begge parter.

Privat tøy
Garderobeplassen er nokså begrenset. Ta derfor ikke med for mye tøy i begynnelsen. Tøyet som medtas bør være lettstelt og vaskbart.
Det henstilles til pårørende om å vaske privattøyet. Sykehjemmet tar ikke ansvar for skader på privattøy som vaskes på avdelingene. Alt privattøy må merkes, enten med navnelapp eller navneblekk. Pårørende må kjøpe tøymerker og sy disse på.

Røyking
Vi tilstreber et røykfritt miljø på sykehjemmet. Det er forbudt å røyke for pårørende og personalet. Beboere som røyker må gå til eget røykerom i underetg. Det er strengt forbudt å røyke på sengen.

Aviser
Sykehjemmet abonnerer på Stavanger Aftenblad. Det er et eksemplar per avdeling/skjermet enhet. Den enkelte kan selv abonnere på den/de aviser/tidsskrift som ønskes.

Telefon
Dersom du ønsker å flytte din private telefon til sykehjemmet, må flytting meldes Telenor. Dette må du selv eller dine pårørende ordne. Du må selv betale for denne flyttingen. Du får egen telefonlinje.

Post
Du eller dine pårørende må melde adresseforandring til dine postforbindelser. Post mottas på sykehjemmet hver dag og bringes til den avdelingen du bor i. Sykehjemmet har postkasse for utgående post i underetasjen.
Beboer eller pårørende har selv ansvaret for å etterspørre/sjekke postlomme på avdelingene for å sikre at posten blir mottatt i tide.

Personlig økonomi
Det er ingen banktjenester på sykehjemmet. Vi henstiller til pårørende å ivareta beboers økonomi dersom de ikke selv ønsker/kan dette. Det frarådes å oppbevare verdisaker og pengebeløp på rommet. Sykehjemmet har safe hvor dette kan deponeres. Vi oppfordrer de beboere som ikke har jevnlig besøk av pårørende eller kontaktperson, å deponere et mindre beløp på avdelingskontoret til betaling av frisørtjeneste, fotpleie, aktiviteter m.m.

Forsikring
Medbrakte eiendeler og verdigjenstander kan/bør forsikres av den enkelte.

Flyttemelding
Ved innflytting på langtidsopphold skal Folkeregisteret ha melding om flytting på eget skjema. Dette skjema må du eller pårørende fylle ut og sende Folkeregisteret.

Kontakt med personalet
Personalet vil alltid være behjelpelig med ting du måtte lure på. Er det noe du ønsker å drøfte med sykehjemmets ledelse er du alltid velkommen. Kan du ikke komme på kontoret, kommer vi til deg. Personalet vil også hjelpe til med å registrere en skriftlig klage eller et forslag til forbedring som gis av beboer eller pårørende. 

Ting pårørende kan være behjelpelige med

 • merking av tøy
 • vask av tøy
 • innkjøp av klær
 • påse at beboeren har de klær og sko de har behov for
 • medvirke til at beboeren oppnår en så høy livskvalitet som mulig ved å ta beboeren med på sosialt liv utenfor sykehjemmet
 • medvirke i sosiale aktiviteter på avdelingen og fellesarrangementer på sykehjemmet
 • følge beboeren til undersøkelser utenfor sykehjemmet (tannlege, lege, røntgen)
 • støvtørk på rommet 

Jobbe på Slåtthaug

Er du sykepleier og har lyst å jobbe hos oss?

Ta kontakt med avdelingsleder.

Varslingsplikt i kommunehelsetjenesten

1. juli 2019 fikk alle virksomheter som yter helse- og sosialtjenester plikt til å varsle Helsetilsynet om dødsfall og svært alvorlige skader på pasienter/brukere som har sammenheng med helsehjelpen.

Pasienter, brukere og pårørende har samtidig fått rett til å varsle om slike hendelser til Helsetilsynet, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3a.

Formålet med varslingsplikten er å identifisere uforsvarlige forhold raskere, for å rette dem opp og bidra til bedre pasientsikkerhet og kvalitet.

Hvordan skal jeg som pasient, bruker og pårørende varsle?

Varslingsskjema om alvorlig hendelse

Kontaktinformasjon til Helsetilsynet 474 86 882 (Kl. 09.00-15.00)