PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Helse og omsorg
  3. Alders- og sykehjem
  4. Vågedalen sykehjem

Vågedalen sykehjem

Om Vågedalen sykehjem

Vågedalen sykehjem ble åpnet i 1988. Vi har 54 døgnplasser, fordelt på to avdelinger. Sykehjemmet har også et dagsenter med 22 plasser. Alle døgnplasser er for pasienter med innvilget langtidsopphold i sykehjem. Dagsenterplassene er for hjemmeboende eldre.

Tilbud til beboere

Alle avdelingene har enerom med eget bad. I fellesstuene er det TV, radio, kjøkkenkrok og spiseplass. Sykehjemmet har treningsrom i underetasjen ved hovedinngangen.

  • Frisør og fotterapeut er til stede en dag i uken
  • Internett/TV: Trådløs nettverksløsning i avdelingene og på rommene. Felles TV er tilgjengelig i fellesstuene. Om du ønsker egen TV er det tilkoblingsmuligheter på rommene.
  • Fysioterapeut: Ved behov blir du henvist av sykehjemmets tilsynslege. Fysioterapeuten kommer til sykehjemmet. 

Avdelingene

Ansvarlig sykepleier: 51 91 21 90
Avdeling 1 – gruppe: Fjordkroken 51 91 21 46
Avdeling 1 – gruppe: Morellen 51 91 21 41
Avdeling 2 – gruppe: Hasselkroken 51 91 21 56
Avdeling 2 – gruppe: Kantarellen 51 91 21 51

Avdeling 1 har i alt 27 sykehjemsplasser. Alle plassene er beregnet til somatiske langtidsplasser. Avdeling 2 har også i alt 27 sykehjemsplasser. 17 er beregnet til somatisk langtidsplasser, mens 10 av plassene er i skjermet enhet for aldersdemente beboere. Hver avdeling er inndelt i 2 grupper.

Dagsenteret

Telefon: 51 91 22 10 / 941 69 701
Åpningstider: Mandag-fredag fra kl. 08.00 til kl. 15.00

Dagsenteret på Vågedalen sykehjem er et dagtilbud til hjemmeboende eldre. Tilbudet skal forebygge isolasjon og gjøre det lettere for hjemmeboende eldre å kunne bo hjemme lengst mulig. Tilbudet omfatter frokost, middag og kaffe, og inkluderer transport ved behov. Tilbudet omfatter også ulike aktiviteter tilpasset den enkeltes muligheter og ønsker, samt sosialt samvær. Du kan komme hit alt fra en til fem dager i uken. For å gå på dagsenteret må du ha vedtak om plass. Du må kontakte din saksbehandler ved ditt helse- og velferdskontor for å søke om plass.

Kontaktinformasjon

Virksomhetsleder
Catrine Feyling Tengesdal, telefon 51 91 22 41
catrine.f.tengesdal@stavanger.kommune.no

Avdelingsleder
Victoria Haga, telefon 51 91 22 61 
victoria.haga@stavanger.kommune.no

Konsulent
Tone Sæthre, telefon 51 91 22 40
tone.saethre@stavanger.kommune.no

 

Varslingsplikt i kommunehelsetjenesten

1. juli 2019 fikk alle virksomheter som yter helse- og sosialtjenester plikt til å varsle Helsetilsynet om dødsfall og svært alvorlige skader på pasienter/brukere som har sammenheng med helsehjelpen.

Pasienter, brukere og pårørende har samtidig fått rett til å varsle om slike hendelser til Helsetilsynet, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3a.

Formålet med varslingsplikten er å identifisere uforsvarlige forhold raskere, for å rette dem opp og bidra til bedre pasientsikkerhet og kvalitet.

Hvordan skal jeg som pasient, bruker og pårørende varsle?

Varslingsskjema om alvorlig hendelse

Kontaktinformasjon til Helsetilsynet 474 86 882 (Kl. 09.00-15.00)