PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Kontakt oss
  3. Innbyggarservice

Innbyggarservice

kort fortalt

  • Innbyggarservice rettleier innbyggarar i tenestetilbodet i kommunen

Information in other languages

Innbyggarservice er kommunen si førstelinje og ansikt ut når innbyggarane oppsøker kommunen anten ved personleg oppmøte, via telefon eller i digitale kanalar. 

Opningstider: Måndag - fredag frå 08.30 til 15.00.