PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Om Stavanger kommune

Bolig og boligbygging

Scroll ned for å se statistikk om boligbyggingen i Stavanger.

Kilder og datagrunnlag
Datagrunnlaget i dashboardet nedenfor er hentet fra matrikkelen og oppdateres ukentlig. Noe etterslep i registreringen av nye boenheter i matrikkelen er vanlig. Det medfører at korrekte tall for en måned, eller år, først kan forventes noe tid etter månedsskiftet/årsskiftet.

Kartet viser eksisterende godkjente boenheter, det vil si boliger med brukstillatelse. Dette inkluderer boenheter med ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Boenheter i matrikkelen som har status tatt i bruk fra 2010 eller senere (men som ikke har ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse), viser ikke i kartet. Disse er likevel inkludert i grunnlaget for søylediagrammene nederst. Dette gjelder et mindre antall boenheter.

Enkelte bygninger mangler dato for når vedtak om brukstillatelse er utstedt. For at disse skal kunne inkluderes i kartvisningen er disse bygningene tildelt 1700 som årstall for brukstillatelse. Disse kan filtreres bort ved å velge NEI på «Ta med bygg som mangler reelt årstall».

Historisk boligstatistikk fra før 2021
Statistikken er dels hentet fra SSB, gjelder i hovedsak tall for flere kommuner. Disse tallene avviker imidlertid fra hvordan vi regsitrerer boligbygging i Stavanger, vi har derfor valgt å bruke matrikkelen som kilde for våre registreringer. Det er oppgitt i statistikken hvilke kilder som til enhver tid er benyttet.

Gå til boligstatstatistikk

Kontaktinformasjon

Hans Olav Myskja

Rådgiver
By- og samfunnsplanlegging
Kart og digitale tjenester

Telefon:
51 50 84 43
E-post:
hans.olav.myskja@stavanger.kommune.no

Inger Bjørgo Hustvedt

Rådgiver innenfor statistikk og analyse
Avdeling byutvikling, seksjon for overordnet plan

Mobil:
454 86 259
E-post:
inger.bjorgo.hustvedt@stavanger.kommune.no