PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Samfunnsutvikling
 3. Prosjekter
 4. Triangulum
 5. Energisentralen

Fra kloakk til energi

Energisentralen benytter lokale fornybare energikilder til å produsere og distribuere varme og kjøling til tre kommunale bygg, rådhuset, svømmehallbygget OK19 og administrasjonen OK23. Målet er å redusere kommunens CO2-utslipp med minst 75% i forhold til tidligere. Energisentralen er Stavanger kommunes leveranse i fyrtårnprosjektet Triangulum i EUs Horisont 2020 program for smarte samfunn.

Beregnede og målte verdier

Årlige målte verdier

Indikator - Måleverdier Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
Energimengden som leveres fra sentralen og er forbrukt av OK19-svømmebasseng til oppvarming
Energimengden som leveres sentralen og er forbrukt av Rådhuset til oppvarming
Energimengden levert fra sentralen som er forbrukt til oppvarming av OK19-kontorer
Energi som er forbrukt til av kjøling av OK19-kontorer
Energimengden levert fra sentralen som er forbrukt til oppvarming av OK23
Energimengden levert fra sentralen som er forbrukt til av kjøling av OK23.
CO2-utslipp i tonn
Energi produsert i sentralen til oppvarming.
Total energimengde kjøpt / levert til sentralen
Total energi produsert og distribuert fra sentralen til byggene (varme og kjøl eks. tappevann))
Total fornybar energi (gratis) produsert i sentralen
Energi produsert fra varmepumpene
Energi produsert fra biogass.
Energi produsert fra solenergi
Energi produsert fra gråvann
Energiforbruk til oppvarming av tappevann
Forbrukt tappevann
Strøm til varmepumpe IK001
Strøm til varmepumpe IK002
Termisk energi produsert IK001
Termisk energi produsert IK002
Effektfaktor varmpumper IK001, COP 01
Effektfaktor varmpumper IK002, COP 02:
Totalt produsert termisk energi i sentral
Årsvarmefaktor sentral, SCOP

Energibehov

... Energiproduksjon Innkjøpt energi til energisentral
Energikilde Installert produksjons­kapasitet (kW) Beregnet energip­roduksjon (kWh/år) Målt energiproduksjon (kWh/år) Årsgjennom­snittlig virkningsgrad (produsert energi/tilført) Beregnet innkjøpt energi (kWh/år) Målt innkjøpt energi (kWh/år)
Varmepumpe – oppvarming 500 1 693 000 3,5 484 000 559 877
Varmepumpe – kjøling 500 187 000 10 19 000
Solvarme 150 92 000
Gjenvunnet gråvann 80 92 000
Sum innkjøpt elektrisitet 1) 666 000 1)
Biogass 1 000 249 000 0,8 312 000
Sum produsert termisk energi 2 313 000 978 000
 • 1) Differansen mellom levert elektrisitet til sentralen og levert elektrisitet til varmepumpene, er den elektrisitet som er brukt til drift av sirkulasjonspumper og annet utstyr i sentralen.

Termisk energibehov

... Beregnet termisk energibehov (kWh/år) Målt forbrukt termisk energi (kWh/år)
Bygg Oppvarming Tappevanns­oppvarming Kjøling Oppvarming Tappevanns­oppvarming Kjøling
OK19 Kontor 141 000 31 000 141 000
OK19 Svømmehall 790 000 335 000 0
OK23 560 000 39 000 3) 46 000
Rådhuset 379 000 2) 24 000 3) 0
Sum 1 760 000 366 000 187 000 2 012 184 95 200 193 340
 • 2) Rådhuset har et beregnet oppvarmingsbehov på 419 000 kWh/år. Av dette blir 379 000 kWh/år dekket fra energisentralen, og 40 000 kWh/år dekkes av elektrisk romoppvarming (som fases ut ved kommende rehabilitering).
 • 3) Tappevannsoppvarming, som er lokalt dekket av elektrisitet.
 • Målt klimautslipp, CO24)

  ... Beregnet klimagassbelastning, energisentral (tonn CO2ekv/år) Målt klimagassbelastning, energisentral (tonn CO2ekv/år)
  Energisentral før rehabilitering 544
  Energisentral etter rehabilitering 93
  Reduksjon i CO2-utslipp 447 (83 %)
  • 4) Klimagassbelastning måles ikke direkte, utslippene beregnes med utgangspunkt i energimålinger og definerte utslippsfaktorer for de ulike energibærerne.
  Stavanger kommune logo triangulum logo EU logo

  This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Program under Grant Agreement No 646578.