PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Tilbud til ungdom
  3. Ikke-kommunale tilbud til ungdom

Ikke-kommunale tilbud til ungdom

Bildet viser logoer til ulike aktører som har tilbud til Stavanger kommunes innbyggere.

Ung.no

Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom. Siden gir informasjon om rettigheter, muligheter og plikter.

Kors på halsen

Røde Kors sitt samtaletilbud (chat, telefon og e-post) for barn og unge. Her kan man snakke om alt, både ting som er bra og vondt og vanskelig.

Pårørendesenteret

Lavterskeltilbud for alle grupper pårørende med kontor i Stavanger. Tilbyr samtaler, grupper og kurs.

Blå Kors Kompasset 

Tilbyr gratis terapi og veiledning til barn og voksne mellom 13 og 35 år som har vokst opp med foreldre eller søsken med alkohol- eller andre rusproblemer. Har kontor i Sandnes.

Familievernkontoret

Familievernkontoret (Bufetat) tilbyr rådgiving, veiledning, kurs og samtalegrupper. Familievernkontoret yter bistand til par som strever med parforholdet, ulike utfordringer i familier og mekling.

Alarmtelefonen

Alarmtelefonen tlf. 116 111 er en tjeneste for barn og unge som er utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt. Tilgjengelig hele døgnet og svarer på telefoner, chat, sms og e-post.

Nok.

Lavterskel hjelpetilbud og fagressurs om seksuelle overgrep. Tverrfaglig, gratis og lavterskel hjelpetilbud til utsatte og pårørende.

Konfliktrådet

Statlig tjeneste som tilbyr mekling som metode for å håndtere konflikter. Legger til rette for møter mellom personer for å finne gode løsninger, gjenopprette menneskelige relasjoner og gjøre opp konkrete lovbrudd.

Ung rettshjelp

Et tilbud under Kirkens Bymisjon som gir gratis rettshjelp til barn og unge under 25 år. Vil bidra til at barn og unge får sine grunnleggende rettigheter oppfylt.

Rådgivning om spiseforstyrrelser

Kontoret i Stavanger skal være en møteplass for personer som trenger å snakke om forholdet til mat, kropp, vekt osv. Gir også råd via chat, telefon og e-post.