PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Barnehage og skule
 3. Barnehage- og skoletilbud til flyktninger

Barnehage- og skoletilbud til flyktninger

Skoletilbud til flyktninger

Alle barn har rett til grunnskoleopplæring når det er sannsynlig at de skal oppholde seg i Norge lengre enn tre måneder. Denne retten skal oppfylles så snart som mulig og senest innen én måned.

Barns rett til skolegang gjør at også barn som bor på akutt innkvartering og på asylmottak i kommunen, skal ha et undervisningstilbud.

 • Skoletilbud til barn på akuttinnkvartering eller i asylmottak
  I første omgang arbeides det med en sentral organisering av skoletilbudet i regi av innføringsskolen på Johannes læringssenter.
 • Skoletilbud etter bosetting
  Når barna blir bosatt rundt i kommunen vil de kunne få et tilbud ved nærskolen sin. Samtidig holder vi åpent at også disse barna kan ha behov for å gå videre på et innføringstilbud ved Johannes læringssenter i en overgangsperiode.

Barnehagetilbud til flyktninger

Barn i barnehagealder får et aktivitetstilbud på mottaket sitt, og det er først når barna er bosatt i kommunen at de har rett på barnehageplass.

Kommunen skal i tillegg tilby barnehageplass til barn som omfattes av AMOT-ordningen (alternative mottaksplasser, f.eks. personer som har søkt om og fått godkjent midlertidige boløsninger av kommunen og UDI).

 • Barnehagetilbud i akuttinnkvartering og mottak
  Barn som bor i akuttinnkvarteringen, har ikke rett til barnehageplass da oppholdet her er av midlertidig karakter. Barna får et aktivitetstilbud på mottaket sitt.

Barna er også velkomne til å besøke kommunens åpne barnehager, som er et tilbud til alle familier med barn under seks år.

 • Barnehagetilbud etter bosetting
  Barn som er bosatt i kommunen har rett til barnehageplass. Barn av foreldre som deltar i introduksjonstilbud for flyktninger får tilbud om barnehageplass i innføringsbarnehagen på Johannes læringssenter. Plass her formidles via flyktningtjenesten.

  Etter innføringsbarnehagen må det søkes om barnehageplass etter gjeldende opptaksregler.