PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Barnehage og skule
  3. Barnehage
  4. Avvikling av barnehageplasser - informasjon til foreldre

Avvikling av barnehageplasser 2018 - informasjon til foreldre

Kort fortalt

  • Kommunalstyret for oppvekst vedtok i møte 1. november å avvikle en barnehage og tre barnehagebygg i Stavanger kommune fra høsten 2018.
  • På denne siden finner du informasjon til berørte foreldre.

Til berørte foreldre

Informasjon om avvikling av barnehageplasser.

Som tidligere lovet kommer det nytt informasjonsbrev til deg som har barn i en barnehage som er vedtatt avviklet fra høsten 2018.

Tidsplanen for det videre arbeidet er som følger:

  • Uke 46: Informasjonsbrev 2 inkl. bytteskjema oversendes berørte foreldre
  • 04.12.17: «Åpen dag» i de kommunale barnehagene i Forusområdet (se under)
  • 31.12.17: Frist innlevering av bytteskjema
  • Januar 2018: Tildeling av ny barnehageplass

Ingen barn vil stå uten barnehageplass 

Ingen barn vil stå uten barnehageplass som følge av vedtaket om avvikling av barnehagebygg. Alle barn som går i en barnehage som skal avvikles kan få ny plass i den bydelen de bor i dersom de ønsker det. Byttesøknadene blir behandlet før hovedopptaket til nytt barnehageår. Det er forventet at flere ønsker plass i de samme barnehagene.

Kriterier for fordeling av nye barnehageplasser

Styrerne vil samarbeide om å finne best mulig helhetlig løsning innenfor mulighetene som finnes i bydelen, og så langt som mulig er i tråd med foreldrenes ønsker. Når det må prioriteres mellom flere barn, vil vi bruke de samme kriteriene som i ordinært barnehageopptaket:

1. Barn med prioritet etter § 13 i barnehageloven
2. Søsken (kun søsken som allerede går i barnehagen)
3. 5-åringer i barnehageåret 2018/19
4. Opprinnelig søknadsdato

Søknadsskjema for bytte av barnehage

Søknadsskjema om bytte av barnehage (word) skal også leveres til styrer innen 31.12.17. Alle skal i prioritert rekkefølge skrive opp hvilke fire barnehager de ønsker bytte til. Skriv opp så mye informasjon som mulig som kan bidra til at vi finner best mulige løsninger for alle som skal bytte barnehage.

Hvis det er relasjoner mellom barn som foreldre ønsker å videreføre i ny barnehage, kan dette skrives inn i åpent felt på bytteskjemaet. Styrerne vil prøve å imøtekomme slike ønsker så langt mulig, men det vil ikke bli mulig å flytte hele avdelinger over til ny barnehage. Ta gjerne kontakt med styrer i din barnehage dersom du har spørsmål eller trenger veiledning for å fylle ut bytteskjemaet.

Foreldre kan søke om barnehageplass i kommunale og private barnehager. Private barnehager har imidlertid egen opptakskrets og egne opptakskriterier, og kommunen kan derfor ikke bestemme at enkeltbarn skal få plass i private barnehager. Det er derfor lurt å også ønske bytte til kommunale barnehager. Er du interessert i opptakskriterier i private barnehager, kontakt den enkelte barnehage.

I Hinna bydel er det bestemt at bygg Djupamyrå skal bestå, men bygg Ulsberget og bygg Soria Moria skal avvikles. Barna i disse barnehagene har lik rett til å søke om plass i alle barnehagene i bydelen. Dette er avklart å være i tråd med intensjonen i vedtaket til kommunalstyret for oppvekst. I Triade barnehage, avdeling Veden, kan alle som ønsker det få tilbud om plass i Smietunet. I Kvitodden søker alle som ønsker det bytte til ny barnehage i Hundvåg bydel. Barnehagesjefen tar sikte på at alle barn i barnehager som avvikles, får tilbud om ny plass innen utgangen av januar 2018. Oppstart i ny barnehage skjer som hovedregel fra nytt barnehageår.

Kontakt styrer i barnehagen ved spørsmål

Har du spørsmål om pågående prosess, kontakt styrer i egen barnehage.