PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Barnehage og skule
  3. Barnehage
  4. Barn som trenger ekstra støtte
  5. Tverrfaglig barnehageteam

Tverrfaglig barnehageteam

Kort fortalt

  • Målet med tverrfaglig barnehageteam er å gi rett hjelp og riktig støtte til barn og foreldre.
  • Teamet gir tverrfaglig bistand til barnehager og helsestasjoner for barn som trenger ekstra støtte til god utvikling.
  • Tverrfaglig barnehageteam finnes i alle kommunedeler.

Tverrfaglig barnehageteam er flerfaglig sammensatt, og består av representanter fra PPT, helsestasjon, barnevern, fysio/ergoterapi og veilederkorps for barnehage ved Johannes læringssenter. Tverrfaglig barnehageteam har tre funksjoner:

1. Møte med barnehagen

Barnehagen velger selv ut hvilke temaer de ønsker å drøfte i møtet. I saker om enkeltbarn skjer det med samtykke fra foreldre, og foreldre kan delta i møtet når det gjelder deres barn. Barnehagen har mulighet for å drøfte barnehagemiljøet, og i særlige tilfeller anonyme saker.

2. Møte på helsestasjonen

Barnehagen kan drøfte saker knyttet til enkeltbarn eller barnegrupper i møtet. Foreldre kan delta ved behov. Foreldre kan selv ta kontakt med barnehage eller helsesykepleier om de ønsker en drøfting med teamet angående sitt barn.

3. Observasjon, veiledning og oppfølging

Medlemmene i teamet kan bistå med observasjon av barn og barnegrupper i barnehagen. Ved observasjon av enkeltbarn skjer det etter samtykke med foreldre. Teamet gir i etterkant av observasjon veiledning om videre oppfølging, og bistår barnehagen med å utvikle den flerfaglige kompetansen hos personalet.