PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Barnehage og skule
  3. Barnehage
  4. Kvalitet i barnehagen
  5. Mobbing i barnehagen

Trygt og godt barnehagemiljø

Kort fortalt

  • Alle barn skal ha et trygt og godt barnehagemiljø
  • Alle barn skal ha venner
  • Har barnet ditt ikke et trygt og godt barnehagemiljø, ta kontakt med barnehagen
  • Alle barnehager har en handlingsplan for trygt og godt barnehagemiljø

Foreldreansvar

Som foreldre er du barnets viktigste støtte. Du kjenner ditt eget barn best, og du kan være til stor hjelp for barnehagen. Mistenker du at barnet ditt ikke har et trygt og godt barnehagemiljø, må du ta kontakt med barnehagen. Det er lavterskel for å snakke om dette med barnehagen.

Som foreldre er du rollemodell for ditt barn. Det er viktig at du hjelper barnet ditt å ta inkluderende valg. Måten andre barn og familier snakkes om hjemme kan ha betydning for barnets relasjoner i barnehagen.

Barnehagens ansvar 

Det er barnehagen sitt ansvar å ta barnehagemiljøet på alvor og lage en handlingsplan for trygt og godt barnehagemiljø. Det er barnehagen sitt ansvar å sikre et samarbeid med deg som foreldre. Du skal være informert og involvert i prosessen.

Barnehagen bør informere foreldre om en handlingsplan for trygt og godt barnehagemiljø tidlig, og ha dette som et tema på foreldremøter.

Barnehagen kan ikke gjøre jobben alene, og det er viktig at du som foreldre samarbeider med barnehagen.

Mitt barn har ikke et trygt og godt barnehagemiljø, hva gjør jeg?

Mistenker du at barnet ditt ikke har et trygt og godt barnehagemiljø bør du ta kontakt med pedagogisk leder på barnets avdeling. Pedagogisk leder vil følge opp uroen din.