PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Barnehage og skule
  3. Barnehage
  4. Kvalitet i barnehagen
  5. Tverrfaglig barnehageteam

Tverrfaglig barnehageteam

KORT FORTALT

Tverrfaglig barnehageteam er satt sammen av fagfolk fra ulike felt for å gi tidlig og tverrfaglig hjelp til barn mellom 0-6 år.  Samarbeid med barn og foreldre er sentralt i alle prosesser som gjelder enkeltbarn. Under i denne saken kan du se en film med mer informasjon om dette.

Tverrfaglig barnehageteam er satt sammen av fagfolk fra ulike felt for å gi tidlig og tverrfaglig hjelp til barn mellom 0-6 år. Hensikten er å gi tidlig støtte til foreldre og barnehageansatte omkring barns utvikling og bistå med å identifisere og følge opp vansker hos barn i et inkluderende felleskap. Tverrfaglig barnehageteam bistår barnehagene med observasjon, konsultasjon, informasjon og veiledning i oppfølging av barnegrupper og enkeltbarn som trenger støtte til god utvikling. Barnehagepersonalet og helsesykepleier kan sammen med foreldrene ta kontakt for konsultasjon med tverrfaglig barnehageteam Samarbeid med barn og foreldre er sentralt i alle prosesser som gjelder enkeltbarn.