PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Barnehage og skule
  3. Skole
  4. Kvalitet i skolen
  5. Kvalitet- og utviklingsmeldinger

Strategiplan for skole og SFO, kvalitetsmeldinger og satsninger

Kort fortalt

  • Kommunestyret vedtok i juni 2020 strategiplanen Stavangerskolen mot 2025 - strategi for kvalitet. Planen har tre satsingsområder - medborgerskap og bærekraftig utvikling, utviklende læringsfellesskap og digital kompetanse.
  • Kommunestyret har vedtatt at det årlig skal legges fram en kvalitets- og utviklingsmelding for skolen.
  • Melding skal fortelle om innhold, kvalitet og utfordringer for skolene i Stavanger.
Skolegård Hinna skole

Skolegården til Hinna skole

Strategiplan for skole og SFO

Stavanger kommune har utarbeidet en egen strategiplan for kvalitetsutvikling i skole og SFO. Stavangerskolen mot 2025 - strategi for kvalitet gjelder for perioden 2020-2025.

Prosjekt skolegårder

Skolegården kannik skole
Skolegården til Kannik skole

Det er et mål å øke kvaliteten ved skolegårdenes utforming og innhold. Dette arbeidet startet i 2007 og omfatter skolegårdene ved offentlige barne- og ungdomsskoler i Stavanger.

Statusrapporter: