PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Barnehage og skule
 3. Skole
 4. Elever med spesielle behov
 5. Spesialavdeling

Tilbud om særskilt tilrettelagt opplæring

Kort fortalt

 • Stavanger kommune har skoler som gir særskilt tilrettelagt opplæring. Tilbudet er tilrettelagt for elever med ulike funksjonsnedsettelser og store sammensatte lærevansker.
 • Søknadsfrist for skoleåret 2024/25 er 15. november 2023.
 • Logg inn på elektronisk søknadsskjema med ID-porten og minID.

Særskilt tilrettelagt opplæringstilbud (STOLT)

Alle elever har rett til å få opplæringen tilrettelagt på egen nærskole. Dette gjelder også elever med behov for særskilt tilrettlegging og spesialundervisning. Stavanger kommune har flere skoler med særskilt tilrettelagt opplæringstilbud (STOLT), for elever med ulike funksjonsnedsettelser og store sammensatte lærevansker. Antallet plasser er begrenset. For elever som ikke har nærskolerett vil søknad om plass en skole med særskilt opplæringstilbud bli vurdert etter regelen om skolebytte. Dersom det er flere søknader til STOLT enn ledige plasser, prioriterer kommunen søkerne etter følgende kriterier:

 • Behov for universell utforming og særskilt fysisk tilrettelegging
 • Behov for særskilt kompetanse
 • Elevens rett til å gå på nærskolen
 • Sosial og/eller geografisk tilhørighet
 • Søsken på samme skole

Plasstildelingen vil ta utgangspunkt i en vurdering av barnets beste, sett i sammenheng med andre barns behov og kapasiteten ved skolen.

Skoler som gir særskilt tilrettelagt opplæringstilbud

Barneskoler: 

 • Eiganes
 • Gausel
 • Hafrsfjord
 • Madlavoll
 • Tasta
 • Madlamark, avdeling for elever med multifunksjonshemminger (1.- 10. trinn)

Ungdomsskoler:

 • Gosen
 • Hinna
 • Lunde
 • Madlamark, avdeling for elever med multifunksjonshemminger (1.-10. trinn)

 • Tastarustå

Søknadsfrist

Fristen for å søke om skoleplass for skoleåret 2024/2025 er 15. november 2023.

Søknadsskjema

Logg inn på elektronisk søknadsskjema med ID-porten og minID. Barneverntjenesten søker for barn som de har omsorgsansvar for ved å sende brev.

Dersom du ikke har anledning til å søke elektronisk kan du søke ved å sende brev. Disse opplysningene må være med:

 • Barnets navn, fødselsdato og bostedsadresse
 • Foreldres navn, adresse og mobilnummer
 • Navnet på skolen det ønskes plass på, eventuelt andrevalg

Følgende dokumenter må legges ved for skolestartere:

 • PPTs sakkyndige vurdering, mål- og tiltaksplan
 • Spesialpedagogisk rapport fra barnehagen
 • Eventuelle andre utredninger fra spesialisthelsetjeneste/andre som beskriver barnets behov.

Følgende dokumenter må legges ved for elever som søker skolebytte:

 • PPTs sakkyndige vurdering, individuell opplæringsplan (IOP)
 • Siste årsrapport for IOP
 • Eventuelle andre utredninger fra spesialisthelsetjeneste/andre som beskriver barnets behov

Søknad med vedlegg sendes til:

Stavanger kommune,
Oppvekst og utdanning v/Unni Borg
postboks 8001, 4068 Stavanger.

Merk sendingen «Søknad om særskilt tilrettelagt opplæringstilbud»

Når kan du forvente svar?

Rektor behandler søknaden. Du vil få skriftlig svar på søknaden senest innen uke 1 i 2024.

Kontaktinformasjon

Unni Lill Borg

Rådgiver

Telefon:
51 50 80 45
E-post:
unni.lill.borg@stavanger.kommune.no