PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Barnehage og skule
 3. Skole
 4. Elevpermisjon

Permisjon fra skole

Kort fortalt

 • Elever kan søke permisjon / fri fra skolen i inntil to uker - ti skoledager.
 • Rektor behandler søknaden om elevpermisjon. 
 • Søknad må sendes minst én måned før elevpermisjonen skal starte. 

Alle har rett til å søke permisjon fra skolen

I opplæringsloven heter det at:
"Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker".

Når permisjonen innvilges fraskriver elevene seg retten til opplæringen i den perioden. 

Du kan ikke søke permisjon i mer enn to uker

Opplæringsloven sier at du maksimalt kan ha permisjon i to uker - ti skoledager. Dette er en ufravikelig grense. 

Kommunalstyret for oppvekst i Stavanger anbefaler at elever normalt ikke skal gis permisjon oftere enn hvert tredje år. 

Rektor avgjør om permisjon er forsvarlig

Rektor avgjør om det er forsvarlig i forhold til opplæringen å innvilge permisjonen. Dette blir tatt med i vurderingen: 

 • Blir det gitt opplæring i permisjonstiden?
 • I tilfellet hva slags? 
 • Har eleven hatt permisjon før? 
 • Elevens faglige nivå. 
 • Hvilke opplevelser eleven vil få i permisjonstiden og hvilket utbytte eleven kan få av dette. 

Det er ikke et krav at elever skal få opplæring i permisjonstidene, men det kan bli lettere å forsvare å gi permisjon da. 

Søknadsskjema og søknadsfrist for elevpermisjon

Du må søke senest én måned før permisjonen skal starte. Stavanger kommune krever at en slik søknad skal komme fra foreldrene eller fra den som har det daglige ansvaret for barnet. Men den av foreldrene som har foreldreansvar, men som barnet ikke bor fast hos har også medbestemmelse. 

Elektronisk søknadsskjema elevpermisjon.