PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Barnehage og skule
 3. Skole
 4. IKT i stavangerskolen
 5. IKT-reglement for stavangerskolen

IKT-reglement for stavangerskolen

KORT FORTALT

Det er viktig for Stavanger kommune å synliggjøre for elever og foresatte at bruk av IKT medfører et stort ansvar. Dette gjelder både når det kommer til å passe på den digitale enheten, og hvordan en velger å bruke den. Under kommer noen regler for bruken i stavangerskolen.

 

Generell informasjon

IKT betyr informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Det omfatter både selve utstyret som PC, nettbrett, Chromebook og mobiltelefon, og bruk av internett og programvare. Digitale verktøy er, på lik linje med skrivesaker og lærebøker, viktige redskaper i skolehverdagen.

Det er viktig for Stavanger kommune å synliggjøre for elever og foresatte at bruk av IKT medfører et stort ansvar. Temaer som nettvett, digital dømmekraft, opphavsrett, personvern og kildekritikk inngår i læreplanen og, og skal dermed inngå i hver enkelt skoles undervisning. Digital kompetanse er et av satsingsområdene i “Stavangerskolen mot 2025-Kvalitetsplan for skole og SFO”. Digital kompetanse handler blant annet om å utvikle digital dømmekraft ved å tilegne seg kunnskap og gode strategier for nettbruk.

Reglement for bruk av IKT 

Stavanger kommune har laget noen enkle kjøreregler som skal følges ved den enkelte skole. Skolene håndterer disse i henhold til Ordensreglement for grunnskolen i Stavanger kommune. Ved misbruk kan elever miste tilgang til utstyr og internett for en begrenset periode. Lovbrudd kan bli politianmeldt. 

 • All bruk av Internett skal være i samsvar med norsk lov (jf. Datatilsynets regler). Eksempler på hva som ikke er lov er:  
 • å stjele og/eller misbruke en annens brukernavn og passord 
 • å publisere bilder av andre uten deres tillatelse 
 • å gi seg ut for å være en annen enn man er eller å stjele en annens identitet 
 • Elevene har rett på et godt læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring – også på nettet. Mobbing skal verken forekomme i skolegården, på skoleveien eller på nettet. Husk at kommentarer og andre handlinger i sosiale medier kan få store konsekvenser.  
 • Det er viktig å ha gode rutiner for håndtering av brukernavn og passord. Brukernavn og passord er personlig og skal ikke deles med andre. Hvis passordet er kjent for andre enn eleven selv bør det endres. Elever kan bytte eget passord, eller få hjelp av lærer til å bytte passord.
 • Å ta vare på utstyr er et felles ansvar. Den enkelte elev må ta vare på utstyr som han/hun låner. Skadet, ødelagt eller tapt utstyr kan medføre et erstatningskrav overfor foresatte. 

 

For bruk av Chromebook

 • Det er Stavanger kommune som eier utstyret og dette skal ikke lånes ut til andre.  
 • Chromebook er først og fremst et læringsverktøy og administreres av den enkelte skole. Administratorer ved skolene kan se hvilke applikasjoner som er installerte på enhetene.  
 • Chromebooken skal alltid oppbevares i vesken – både på skolen og hjemme. 
 • Chromebooken skal være ladet tilstrekkelig når undervisningen starter for dagen. Ikke lad Chromebooken på steder hvor den kan bli dekket til av klær, sengetøy eller puter – som ved sengen eller i sofaen – og aldri når du sover.               
 • Når Chromebooken ikke er i bruk, skal den være helt avslått.