Kan elevers data bli samlet, brukt og/eller analysert for reklame?

Nei, Google Workspace for Education-tjenestene vil ikke samle eller bruke dataene til elevene i reklame- eller profileringsøyemed.
 

Blir data om elevene lagret i USA, eller andre land utenfor Europa?

Nei, vi betaler for Plus-versjonen av Google Workspace for Education, der vi selv kan bestemme hvor dataene våre skal lagres. Vi har valgt at våre data skal lagres i Europa.
 

Kan elevene bruke YouTube?

YouTube er ikke en av kjernetjenestene i Google Workspace for Education, men Google tilbyr denne tjenesten i en sterkt begrenset versjon for utdanningskundene. Etter å ha risikovurdert denne tilleggstjenesten, er vi trygge på at den er innenfor de rammene vi kan akseptere i skolen når det kommer til personvern og eksponering.

 

Elever pålogget sin stavangerskolekonto kan blant annet ikke:

  • Få tilgang til innhold beregnet for voksne
  • Motta målrettet reklame
  • Lage kanaler, spillelister, historier, "shorts" eller laste opp videoer
  • Se eller opprette live stream-arrangement
  • Delta i live chat
  • Se eller legge ut kommentarer
  • Kjøpe kanalmedlemsskap, skapervarer, filmer og Tv-programmer.

Kan hvem som helst motta/sende e-post fra/til elevenes skolemail?

E-postkontoene er vanlige e-postkontoer. Alle som kjenner epostadressen kan sende mail. Mailadressene er ikke søkbare fra internett. Det er kun andre som har en Workspace mailadresse som kan søke opp mailadresser til andre i samme domene, og elevene kan kun søke opp andre på samme skole. Elevene læres opp i å håndtere bruk av epost og at de må være forsiktige med å oppgi adressen til hvem som helst. Digtale ferdigheter er en av de grunnleggende ferdighetene det undervises i, og digital kompetanse og dømmekraft er et av hovedmålene. Elever kan ikke dele filer eksternt utenfor stavangerskolen.no
 

Hvem er ansvarlig for det som blir gjort med en Google Workspace-konto knyttet til stavangerskolen?

Den enkelte elev er selv ansvarlig for det som blir gjort på den enkeltes konto. En Workspace-konto må sees på som en utvidelse til det som skjer i klasserommet og de regler som gjelder der.
 
 
Brukerens Google-konto slettes senest 3 mnd etter at eleven forlater skolen. Da vil også data som er tilknyttet kontoen bli slettet. Elevene får tilbud om å hente ut filer de vil ha med seg videre, før de slutter på 10. trinn.
 

Kan elevene bruke skolemailen til registrering av konto i sosiale medier og andre nettjenester?

Ja, elevenes e-postkonto er vanlige e-postkontoer, og kan brukes til å registrere konto i både sosiale medier og på andre nettjenester. Derfor er det viktig at elevene læres opp i å håndtere bruk av e-post og at de må være forsiktige med å oppgi adressen til hvem som helst. Digital kompetanse og dømmekraft er et viktig område i skolen.
 
Elevene kan ikke logge seg inn i tjenester gjennom å velge "logg på med stavangerskolen" som et API, bortsett fra i tjenester som allerede er i bruk i stavangerskolen.
 

Kan elevene bruke Google Chat og Google Meet?

Elevene på barnetrinnet (1. - 7. trinn) kan ikke bruke Google Chat og  (tidligere kjent som Google Hangout) og Google Meet. Elever på ungdomstrinnet kan bruke Google Chat. De kan ikke kommunisere med personer som ikke har stavangerskolen.no kontoer i disse løsningene.

Kan elever dele filer eksternt?

Nei, elever i stavangerskolen kan ikke dele filer eksternt. Det vil si at de kan sende/dele filer til andre som har en stavangerskolen.no konto, men de kan ikke dele utenfor organisasjonen.

Må skolene ha samtykke fra foresatte ved oppretting av Google Workspace-konto?

Nei, Datatilsynet har slått fast at oppretting av brukerkonto, og bruk av Google Workspace i skolen ikke krever samtykke fra foreldre, men har et annet rettslig grunnlag. Helt konkret vises det til personvernforordningens artikkel 6 nr. 1 bokstav e, som sier at "Behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt".

 
 

Dersom det foreligger særlige grunner til det, kan foreldre protestere på det rettslige grunnlaget?

Ja, dersom det foreligger en "særlig situasjon" for eleven har foreldre rett til å protestere, slik det står omtalt i personvernforordningen artikkel 21. Protesten rettes i første omgang direkte til skolen, med mål om å, i samarbeid med hjemmet, finne en god løsning for eleven.