PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Barnehage og skule
  3. Skole
  4. Språkopplæring i stavangerskolen
  5. Tilbud til elever med samisk som morsmål

Tilbud til elever med samisk som morsmål

Kort fortalt

I Stavanger tilbys opplæring i samisk som fjernundervisning

Hvilke regler gjelder for samiske elever?

Samiske elever i grunnskolen har rett til opplæring i samisk uansett hvor de bor i landet. Fra og med 8. trinn avgjør elevene selv om de vil ha opplæring i samisk. I Stavanger tilbys opplæring i samisk som fjernundervisning.

Elevene velger selv hvilket av de tre samiske språkene (nordsamisk, lulesamisk eller sørsamisk) de ønsker opplæring i. Er du samisk elev og ønsker samisk fjernundervisning må du melde fra til skolen din.

Kontaktinformasjon

Stab for oppvekst og utdanning

Besøksadresse:

Herbarium Olav Kyrres gate 21 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@​stavanger.kommune.no