Tekststorleik

PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Barnehage og skule
  3. Vigilo - nytt fagsystem for skole, barnehage og SFO

Vigilo - nytt fagsystem for skole, barnehage og SFO

Kort fortalt

  • Oppvekstsektoren i Stavanger kommune skal bruke løsningen Vigilo til å administrere barnehager, skoler og SFO. Digital kommunikasjon mellom kommunale barnehager/skoler og foreldre i Stavanger vil etter hvert også foregå via Vigilos kommunikasjonsløsning.
  • Den lukkede løsningen sikrer personvernet, er trygg og effektiv, og samler all kommunikasjon på ett sted. Løsningen erstatter kommunikasjon via ranselpost, e-post og SMS. 
Vigilo logo

Hva er Vigilo?

Vigilo er et komplett oppvekst- og administrasjonssystem (OAS) som skal dekke behovene oppvekstsektoren har for å kunne administrere barnehager, skoler og SFO.

Når kommer Vigilo i Stavanger kommune?

Etter planen tar Stavanger kommune i bruk det grunnleggende i Vigilo fra 2. januar 2023. Digital kommunikasjon mellom skolen/barnehagen og hjemmet vil bli pilotert/testet ut på noen få skoler/barnehager i løpet av våren 2023, og egen modul om tilrettelegging ligger noe lengre frem i tid. Også her vil det være pilot.

Hvordan brukes Vigilo?

Kommunen vil bruke Vigilo til å motta søknader om barnehageplass og SFO-plass, søknader om redusert betaling og fakturahåndtering.

Vigilo henter opplysninger om alle barn i Stavanger kommune og foreldrene deres. Personopplysninger hentes fra sentralt folkeregister, og kontaktopplysninger (e-post og mobilnummer) hentes fra kontakt- og reservasjonsregisteret. Vi er derfor trygge på at informasjon vil gå til rette mottakere.

Kommunale skoler skal bruke Vigilo til administrasjon av skolehverdagen, for eksempel til plassering av elever, timeplaner, fraværsregistrering, karakter og vitnemål. Skolene vil også bruke Vigilo i forbindelse med gjennomføring av nasjonale prøver, eksamen og rapportering til ulike nasjonale register, for eksempel vitnemål for opptak til videregående opplæring.

Digital kommunikasjon

Kommunikasjonsmodulen er en egen del av Vigilo som etter hvert vil benyttes til digital kommunikasjon mellom barnehage/skole/SFO og hjemmet. I løpet av våren 2023 vil noen få skoler og barnehager teste ut digital kommunikasjon. Erfaringene vi høster fra denne piloten kan påvirke videre innføring. Planen at alle kommunale skoler og barnehager skal ha digital kommunikasjon klart til skolestart høsten 2023.

Hvordan ser det ut?

Ansatte, elever og foresatte har ulike portaler hvor relevant informasjon blir tilgjengelig. Ansatte har kun tilgang til barn de er tildelt (for eksempel undervisningsgruppe, avdeling i barnehage). Foresatte kan logge inn i nettportal eller bruke app for å se informasjon om alle egne barn i barnehage og grunnskole.

Vigilo | Hjelpesenter er en god kilde til mer informasjon om hvordan systemet ser ut og fungerer.

Kontaktinformasjon

Torill Teigland Sødal

rådgiver for innovasjon og digitalisering

E-post:
torill.teigland.sodal@stavanger.kommune.no