PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Bygge- og anleggsprosjekter
 4. Nytt aktivitetshus på Kvaleberg

Nytt aktivitetshus på Kvaleberg

Rett over gata for Kvaleberg skole er det planer om å bygge et allaktivitetshus, med idrettshall, skatehall, bibliotek og bydelshus. Og mye mer.

Skisse som viser hvordan aktivitetshuset kan bli, med flate grønne tak.

Prosessen fram mot ferdig byggeprosjekt

 • September 2020: Formannskapet vedtok å få laget en mulighetsstudie for felles skatehall, idrettshall og bydelshus nær Kvaleberg skole.
 • Juni 2022: Formannskapet vedtok en løsning som blant annet inkluderer barne- og ungdomsbibliotek i aktivitetshuset.
 • Med det som utgangspunkt, fortsatte arbeidet med mulighetsstudien. 
 • Desember 2023: Bystyret bevilget ikke midler til prosjektet i budsjettet for 2024–2027, men ba administrasjonen å legge fram et nedskalert prosjekt for politisk behandling, med reduserte kostnader. Målet er ennå å få satt i gang bygging i løpet av budsjettperioden, altså innen 2027.
 • Forslag til nedskalert prosjekt behandles i utvalg for utbygging i april 2024.

Politiske saker og vedtak om byggeprosjektet.

 • Når det er bevilget midler til prosjektering, starter utbyggingsavdeling i kommunen detaljprosjekteringen. 
 • Det innebærer blant annet å velge entrepriseform, innhente tilbud, legge fram konkrete løsninger og presentere mer presise byggekostnader.
 • Ferdig prosjektert byggeprosjekt legges fram for politisk behandling og vedtak før byggingen kan starte.

Politiske saker og vedtak om byggeprosjektet.

 • Byggingen starter når detaljprosjekteringen er over og byggeprosjektet er vedtatt av formannskapet. 

1. Kartlegging og utvikling

 • September 2020: Formannskapet vedtok å få laget en mulighetsstudie for felles skatehall, idrettshall og bydelshus nær Kvaleberg skole.
 • Juni 2022: Formannskapet vedtok en løsning som blant annet inkluderer barne- og ungdomsbibliotek i aktivitetshuset.
 • Med det som utgangspunkt, fortsatte arbeidet med mulighetsstudien. 
 • Desember 2023: Bystyret bevilget ikke midler til prosjektet i budsjettet for 2024–2027, men ba administrasjonen å legge fram et nedskalert prosjekt for politisk behandling, med reduserte kostnader. Målet er ennå å få satt i gang bygging i løpet av budsjettperioden, altså innen 2027.
 • Forslag til nedskalert prosjekt behandles i utvalg for utbygging i april 2024.

Politiske saker og vedtak om byggeprosjektet.

2. Prosjektering

 • Når det er bevilget midler til prosjektering, starter utbyggingsavdeling i kommunen detaljprosjekteringen. 
 • Det innebærer blant annet å velge entrepriseform, innhente tilbud, legge fram konkrete løsninger og presentere mer presise byggekostnader.
 • Ferdig prosjektert byggeprosjekt legges fram for politisk behandling og vedtak før byggingen kan starte.

Politiske saker og vedtak om byggeprosjektet.

3. Bygging

 • Byggingen starter når detaljprosjekteringen er over og byggeprosjektet er vedtatt av formannskapet. 


Om byggeprosjektet

Hva kaller vi et hus som har både skatehall og bibliotek? Som har både idrettshall og bydelshus? Både kafé og kjøkkenhager på taket?

Vi sier allaktivitetshus, men det viktigste er at dette skal bli et bygg med mange møteplasser og aktiviteter for ulike mennesker i Hillevåg.

Kvaleberg allaktivitetshus skal bygges på det noen kaller Racine-tomten, avgrenset av kunstgressbanen på Kvaleberg, Bergsagelveien, Sandvikveien og Flintegata.

Bygningen blir altså nærmeste nabo til banen og til Kvaleberg skole. En ny undergang for myke trafikanter, som kommer under Sandvikveien og stenger krysset med Bergsagelveien for biltrafikk, vil bidra til trygg ferdsel for alle i området.

Et bygg for fellesskap og gode hverdagsliv

Sosial bærekraft er et stikkord for dette byggeprosjektet. Allaktivitetshuset skal bidra at folk i Hillevåg-området kan møtes på tvers av generasjoner, interesser og sosial tilhørighet. Det skal bidra til livskvalitet i folks hverdag ved at folk får flere muligheter til å involvere seg i nærmiljøet sitt.

Medvirkning

For å bli kjent med behovene til de som skal bruke allaktivitetshuset, har kommunen gjennomført medvirkningsprosesser med flere ulike grupper.

Alle ønsker er ikke mulig å innfri, for eksempel blir det ikke svømmebasseng i dette bygget. Men flere barn og unge ved skolene Kvaleberg og Kristianslyst har blant annet ønsket en trampoline eller noe lignende. Det førte til at huset får en diger hoppematte, som den Fysak Slettebakken har i Bergen.

Barn hopper på en stor oppblåst, oransje vegg-til-vegg-pute
Foto: fysakbergen.no

Lag og foreninger i kommunedelen, eldre mennesker og andre har også medvirket. Vil du vite mer om dette, les medvirkningsrapporten for Kvaleberg allaktivitetshus.

Klimavennlig bygg og byggeprosjekt

Solenergi skal dekke minimum ti prosent av byggets energibehov. Det skal også få grønne tak. Slike tak fordrøyer nedbør, slik at intense regnskyll gjør mindre skade. De har også en kjøleeffekt på sommerstid, og er bra for det biologisk mangfoldet i området.

I dette byggeprosjektet skal kommunen utforske hvordan vi kan ombruke byggematerialer og inventar, for å redusere avfallsmengdene. Det pågår arbeid med å etablere en ombrukssentral for byggematerialer i regionen, og prosjektet skal se på muligheten til å bidra til dette.

Kontaktinformasjon

Ansiktet til ung kvinne med mørk hår.

Anja Førland

prosjektleder

Mobil:
928 43 588
E-post:
anja.forland@stavanger.kommune.no