PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Bygge- og anleggsprosjekter
 4. Lervigparken

Her kommer Lervigparken

Lervigparken, som strekker seg langs Lervigbukta og opp på taket av nye Lervig brannstasjon, skal stå ferdig i 2025.

Tegning av park med stier, trær og busker sett fra balkong på andre siden av bukten.

Veien fram mot ny park i Lervig

 • Desember 2018: Kommunalstyret for miljø og utbygging avgjorde at arbeidet med en permanent park skal starte så snart som mulig, og at beboerne i området skal få være med å bestemme hvordan parken skal bli.
 • Medvirkning ble gjennomført på flere måter, og innspillene ble tatt med i det videre arbeidet.

Politiske saker og vedtak.

 • I desember 2021 vedtok formannskapet forprosjektet for den nye Lervigparken.
 • LINK Arkitektur detaljprosjekterer parken for kommunen fram mot høsten 2022.

Politiske saker og vedtak.

 • Lervigparken opparbeides i løpet av 2024, noe senere enn tidligere planlagt. 
 • Våren 2025 skal området være klar for beplantning, slik at parken er ferdigstilt til sommeren 2025.

1. Kartlegging og utvikling

 • Desember 2018: Kommunalstyret for miljø og utbygging avgjorde at arbeidet med en permanent park skal starte så snart som mulig, og at beboerne i området skal få være med å bestemme hvordan parken skal bli.
 • Medvirkning ble gjennomført på flere måter, og innspillene ble tatt med i det videre arbeidet.

Politiske saker og vedtak.

2. Prosjektering

 • I desember 2021 vedtok formannskapet forprosjektet for den nye Lervigparken.
 • LINK Arkitektur detaljprosjekterer parken for kommunen fram mot høsten 2022.

Politiske saker og vedtak.

3. Bygging

 • Lervigparken opparbeides i løpet av 2024, noe senere enn tidligere planlagt. 
 • Våren 2025 skal området være klar for beplantning, slik at parken er ferdigstilt til sommeren 2025.


Slik blir Lervigparken

Lervigparken, som ligger på nordsiden av Lervigbukta øst på Storhaug, avsluttes med en stigning opp på taket av nye Lervig brannstasjon. 

En midlertidig park sto ferdig høsten 2019, med plen, trær, benker, turvei, grill, lekeapparater og sykkelbane. Den endelige versjonen av parken skal være ferdig opparbeidet i løpet av 2025.

Beboere i området og andre grupper har bidratt med mange innspill til hvordan Lervigparken skal bli. Det har ført til at parken blir rik på vegetasjon, gir mulighet for lek ved sjøen og får treningsapparater.

Folk har meldt om behov for både områder for lek og aktivitet, og roligere soner for opphold og hvile. Biologisk mangfold har vært viktig. Det samme har gode løsninger for å håndtere utfordringer med mye vann, enten regnet pøser ned og gir mye overvann eller når det blir stormflo i bukta.

Oppsummering av medvirkningen forteller både om prosessene og om alle innspillene som ble tatt med i det videre arbeidet med et forprosjekt. 

Da politikerne vedtok forprosjektet, bestemte de at kommunen skal lage en park der man kan leke ved sjøen, framfor å kunne bade der. Av hensyn til sikkerheten kan ikke badeliv så godt forenes med utrykninger med redningsbåt fra brannstasjonen.

Plankart som viser hvordan parken skal bli, ovenfra, med en gangsti som snor seg gjennom parken, ulike soner som ulike typer aktiviteter, blant annet et sted for lek ved sj√łen.
Plan over Lervigparken. (Illustrasjon: LINK Arkitektur)

Det ble også vedtatt at kommunen skulle utrede mulighetene for å få finansiert og bygget en gangbru mellom parken og Lervigkvartalet, der det blant annet kommer barnehage og skole. Å få finansiert en slik bru med midler fra Bymiljøpakken har ikke latt seg gjøre.

Andre prosjekter i Lervig-området

Kommunen har flere bygge- og anleggsprosjekter i og rundt Lervig.
Se oversikten her.

Kontaktinformasjon

Ansiktet til en smilende ung mann med kort mørkt hår.

Pierre Goud

prosjektleder

Mobil:
911 05 756
E-post:
pierre.goud@stavanger.kommune.no