PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Bygge- og anleggsprosjekter
  4. Møllegata ved Kannik

Anleggsarbeid i Møllegata og Kannikgata

Kort fortalt

Stavanger kommune fornyer vann- og avløpsledninger, samt opparbeider sykkelprioritert gate. Lyse Neo legger fjernvarme.

  • Info om arbeidet blir sendt fra kommunen til mobiltelefoner som er registrert på berørte adresser.
  • Det blir skiltet endringer for trafikken mens arbeidet pågår.
Et kart som viser at at det skal foregå anleggsarbeid i Møllegata.

Om anleggsarbeidet

Møllegata graves opp i en periode for å kunne legge ned rør til fjernvarme samtidig som vi bytter ut gamle vann- og avløpsledninger. Det er Lyse Neo som legger fjernvarme. Gata får rød asfalt og blir sykkelpriotert, men også åpen for biltrafikk.  

Fortau oppgraderes med nytt belegg og ny belysning. Vi merker opp gateparkeringen og planter busker og trær. Kannikgata oppgraderes med ny asfalt og nye fortau.

Vi utfører anleggsarbeidet i samarbeid med Lyse Neo. Prosjektet er en delstrekning i Lyse Neo sitt arbeid med å legge fjernvarme fra Paradis til Bjergsted, og kommunen sitt arbeid med å fornye gater og vann- og avløpsanlegg.

Konsekvenser for nabolaget

Anleggsarbeid medfører vanligvis visse ulemper, som støv, støy, anleggstrafikk og begrenset tilgjengelighet for beboere og deres gjester.

Kommunen gir viktig informasjon om anleggsarbeidet via sms-meldinger til mobiltelefoner som er registrert på adresser nær anleggsområdet. Hvis du ønsker å motta slike varsler, ta kontakt med prosjektlederen.

Konsekvenser for trafikken

Møllegata blir stengt for trafikk fra Kannikgata til St. Svithuns gate gjennom mesteparten av anleggsperioden. Vi forventer at anleggsperioden varer til tidlig 2025. Foreløpig er kun strekningen fra krysset ved Kannikgata/Møllegata ned mot Madlaveien stengt. Fra våren 2024 utvider vi stengingen til å inkludere området helt opp til St. Svithuns gate, med stenging i begge kjøreretninger.

Undergangen ved Furras gate, som leder under Madlaveien mot Møllegata, er åpen frem til trappene ved Skagen Trafikkskole i Kannik. Resten av undergangen i retning mot Møllegata er stengt. 

Kart som viser gang- og sykkelsti for myke trafikanter i Kannik.
Kart som viser gang- og sykkelsti for myke trafikanter i Kannik.

Anleggsarbeidet berører bilister, syklister og fotgjengere. Omkjøringsruter blir tydelig merket. Vi ber alle om å respektere skiltingen og kjøre varsomt, spesielt siden området har mange sidegater med skolebarn og syklende.

Kontaktinformasjon

Nabokontakt Ranveig

Ranveig Anett Bauge

Nabokontakt

Mobil:
456 17 667
E-post:
rab@novaform.no

Asle Granberg

Byggeleder

Telefon:
906 03 470
E-post:
ag@novaform.no
Anna H. S. Hansen, prosjektleder i Stavanger kommune.

Anna Helene Symington Hansen

Prosjektleder

Mobil:
404 89 648
E-post:
anna.helene.symington.hansen@stavanger.kommune.no