PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Bygge- og anleggsprosjekter
 4. Rehabilitering av rådhuset

Rehabilitering av rådhuset

Stavanger kommune bygger om rådhuset. Prosjektet byr på regionens første fossilfrie byggeplass og et av landets smarteste bygg.

Rådhuset sett fra gata, med stor åpen fasade og kunstverket "Kunnskapens tre" på fasaden.

Prosessen fram mot totalrenoverert rådhus

 • August 2017: Formannskapet vedtok at det skal laget en mulighetsstudie for utvikling av rådhuset, som trenger rehabilitering.
 • Juni 2018: Formannskapet vedtar at rådhuset skal oppgraderes, på grunnlag av mulighetsstudien. Prosjektering kunne starte.

Politiske saker og vedtak om rehabiliteringen av rådhuset.

 • Oktober 2019: Formannskapet vedtok byggeprogrammet for totalrenoveringen av rådhuset, på grunnlag av utbyggingsavdelingens prosjektering
 • Politikerne vedtok senere at kunstverket Kunnskapens tre på fasaden av rådhuset skal etableres på ny på den totalrenoverte fasaden.

Politiske saker og vedtak om rehabiliteringen av rådhuset.

 • Etter at byggeprosjektet var i gang, viste det seg at lavblokken i rådhuset måtte rives. Tilstanden i konstruksjonen var til fare for bygningsarbeiderne.
 • Rivingen skjedde våren 2022, og gjenoppbyggingen av rådhuset tok til sommeren 2022.
 • Oktober 2022: Formannskapet bevilget 33 millioner kroner ekstra til prosjektet, etter at arbeidet med å skaffe entreprenører til ulike typer arbeid er gjennomført.
 • Nytt rådhus skal stå ferdig mot slutten av 2024.

1. Kartlegging og utvikling

 • August 2017: Formannskapet vedtok at det skal laget en mulighetsstudie for utvikling av rådhuset, som trenger rehabilitering.
 • Juni 2018: Formannskapet vedtar at rådhuset skal oppgraderes, på grunnlag av mulighetsstudien. Prosjektering kunne starte.

Politiske saker og vedtak om rehabiliteringen av rådhuset.

2. Prosjektering

 • Oktober 2019: Formannskapet vedtok byggeprogrammet for totalrenoveringen av rådhuset, på grunnlag av utbyggingsavdelingens prosjektering
 • Politikerne vedtok senere at kunstverket Kunnskapens tre på fasaden av rådhuset skal etableres på ny på den totalrenoverte fasaden.

Politiske saker og vedtak om rehabiliteringen av rådhuset.

3. Bygging

 • Etter at byggeprosjektet var i gang, viste det seg at lavblokken i rådhuset måtte rives. Tilstanden i konstruksjonen var til fare for bygningsarbeiderne.
 • Rivingen skjedde våren 2022, og gjenoppbyggingen av rådhuset tok til sommeren 2022.
 • Oktober 2022: Formannskapet bevilget 33 millioner kroner ekstra til prosjektet, etter at arbeidet med å skaffe entreprenører til ulike typer arbeid er gjennomført.
 • Nytt rådhus skal stå ferdig mot slutten av 2024.

 

Om byggeprosjektet

Stavanger kommune gjennomfører en total ombygging av Stavanger rådhus fra 1963. Bygget består av en lavblokk mot Lars Hertervigs gate og en høyere blokk i bakkant.

Planen var opprinnelig å bevare begge bygningskroppene, men de bærende betongkonstruksjonene i lavblokken viste seg å være så svake at lavblokken må rives før nytt bygg blir reist. Nybygget skal få innslag av massivtre.

Hovedinngangen til rådhuset og publikumsinngang til innbyggerservice og de fleste politiske møtene blir fra Lars Hertervigs gate.

Kunstverket Kunnskapens tre på rådhusets fasade vil bli etablert på nybyggets fasade, som blir gjenkjennelig, men også åpnere mot Lars Hertervigs gate og byens sentrum.

Slik ser rådhuset ut nå:

Byggekamera

Slik ser rådhuset ut når rehabiliteringen er over:

Nye Stavanger rådhus, med trapper i forgrunnen

Klimavennlig bygg og bygging

Bygging og drift av det nye rådhuset skal bidra til at kommunen når ambisiøse klimamål. Bygget skal få passivhusstandard med energimerke A grønn, BREEAM-NOR sertifisering, vekt på universell utforming og Smartbygg-løsninger. Det blir solcelleanlegg både i fasader og på taket. 

Prosjektet gjennomføres med fossilfri byggeplass, så langt det er mulig. Det betyr bruk av anleggsmaskiner, som skal skal benytte fossilfritt drivstoff, altså biodiesel. Arbeidsutstyr er elektrisk. Oppvarming av byggeplassen kommer fra eksisterende energisentral, som henter energi fra avløpsvann i nærheten.

Transport av masser, materiale, maskiner, personer til og fra byggeplassen, samt energibruk og utslipp knyttet til produksjon av materiale og andre aktiviteter utenfor selve byggeplassen, er ikke omfattet i kravet om fossilfri byggeplass.

Tomgangskjøring med fossilt drivstoff er derimot ikke tillatt på byggeplassen. 

Under taktekking må vi bruke propan, et fossilt brensel. Det finnes ennå ikke en god nok fossilfri erstatning for denne type arbeid.

Rådhuset blir også et av landets smarteste bygg. Valgene som er gjort, når det gjelder både fasade, interiør og tekniske løsninger, skal bidra til å nå kommunens ambisiøse klimamål og møte kravet til  holdbare og brukervennlige løsninger som står seg over tid.

Trafikkinformasjon

Lars Hertervigs gate er stengt for trafikk med motorkjøretøy ved rådhuset fra mars 2022 til oktober 2024. Syklister og gående kan passere.

Adkomst til Herbarium, Stavanger svømmekall, kommunens administrasjon i Olav Kyrres gate 19, Posten, parkeringshusene Herbarium og P-Posten og andre virksomheter i nabolaget har omkjøring via Løkkeveien.

Karet over stngningsområdet i Lars Hertervigs gate

Hva er et rådhus – og hvor foregår politikken nå?

Rådhuset er lokaldemokratiets mest sentrale møtested. Her samles de folkevalgte til møter i kommunestyre, formannskap og ulike politiske utvalg.

Ordføreren og alle politikerne skal ha kontorer og grupperom i det nye rådhuset, og den sentrale ledelsen i kommunens administrasjon skal ha sine plasser der.

På gateplan skal et romslig innyggerservice ta imot innbyggere og andre som trenger veiledning i møte med kommunens tjenester. Dette blir også inngangen for alle som ønsker å følge politiske møter.

Alt som skjer i et rådhus er på ingen måte bak byggegjerder selv om rådhuset nå under ombygging. Sjekk nettsidene om politikk i Stavanger for informasjon om ordføreren vår og de andre politikerne. Der kan du også finne ut hvordan du kan følge politiske saker og møter, der de skjer i midlertidige lokaler eller på nett-TV. 

Innbyggerservice finner du enn så lenge i Olav Kyrres gate 23.

Kontaktinformasjon

Ansiktet til smilende mann

Axel Roy Larsen

prosjektleder

Mobil:
466 20 463
E-post:
axel.roy.larsen@stavanger.kommune.no