PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Bygge- og anleggsprosjekter
  4. Ragnvald Ribsskogs gate oppgradering av vann og avløp

Ragnvald Ribsskogs gate oppgradering av vann og avløp

Kort fortalt

  • Stavanger kommune renoverer vann- og avløpsledninger i Ragnvald Ribsskogs gate.
  • Det betyr stengte veier og omkjøringer.
Oversikt

Prosjektbeskrivelse

Vann- og avløpsledningene som ligger i Ragnvald Ribsskogs gate har for liten kapasitet og for dårlig stand. I dette prosjektet skifter vi vannledning, dimensjonerer opp avløpsledningen og legger en mindre overvannsledning.

Vannforsyning i anleggsperioden

Husstander som er knyttet til vannledningen som skal skiftes ut, vil få midlertidig vannforsyning i anleggsperioden. Det betyr at vi legger en vannledning oppå bakken som vi kobler til inne i boligen.

De midlertidige vannledningene vil bli rullet ut over eiendommene. Når alle ledningene ligger klare for oppkobling, vil en rørlegger ta kontakt for å få tilgang til boligen. Er det ikke mulighet for oppkobling inne i huset, kobler rørlegger den til i utekranen.

La vannet renne litt i en vannkran i boligen dersom det er muligheter for frost ute.

Det kan bli nødvendig å stenge av vannet i korte perioder under anleggsarbeidet.

Trafikk, støy og støv i anleggsperioden

Under arbeidet vil anleggsmaskiner og lastebiler føre til støy og støv, spesielt på dagtid. Noen ganger arbeider vi også på ettermiddag og kveldstid.

Vi vil så langt det er mulig sørge for at beboerne har adkomst til eiendommene, men det kan bli perioder det ikke er mulig å kjøre med bil til boligene.

Riggplass for brakker og utstyr blir på friområdet bak Tastaveden skole.

Takk for at dere holder avstand til anlegg og anleggsmaskiner. Syklister senk farten, det kan være trangt forbi anleggsområdet.

Midlertidig omkjøringsvei

Omkjøringsvei bak Tastaveden Ungdomsskole brukes av bilister etter behov. Dette er mest aktuelt i siste halvdel av prosjektet når vi graver fra Sverdrups gate og oppover i Ragnvald Ribsskogs gate. Se skisse nedenfor.

Omkjøring og riggplass
Omkjøring og riggplass

Ved prosjektoppstart blir det stengt i krysset Ragnvald Ribsskogsgate/Rosenberggata. Bilister som ferdes i området kan bruke Vistegata som omkjøring. Stenging av gate blir skiltet.

Kontaktinformasjon

Stig Toadalen

Prosjektleder

Mobil:
952 95 070