PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Bygge- og anleggsprosjekter
  4. VA Lervig

Fornyelse av vann- og avløpsnett (VA) i Lervigområdet

Kort fortalt:

  • Kommunen fornyer store deler av vann- og avløpsnettet i Lervig-området i perioden 2021 – 2024.
  • Gravearbeid i gatene vil gi midlertidig omlegginger av trafikken og parkeringsmulighetene.
  • Nabolag blir varslet i forkant av arbeidet med SMS til mobiltelefoner som er registrert på berørte adresser.

Om VA-prosjektene i Lervig

I forbindelse med utbyggingen av hele Lervigområdet, må deler av vann- og avløpsnettet i området fornyes. En ny pumpestasjon for avløpsvann er bygget, den blir integrert i den nye brannstasjonen innerst i Lervigbukta.

Overløpsvannet fra området ledes langt ut på dypt vann i fjorden, slik at vannkvaliteten i Lervigbukta blir bedre. Spillvann (kloakk) pumpes via avløpsnettet til IVAR sitt renseanlegg i Mekjarvik.

Delprosjekter i fornyelsen av VA-nettet:

  • VA-anlegg er fornyet i deler av Breivikveioen, Krossgata, Gjesdalgata, Emmausveien og Lervigsveien.
  • I 2023 og 2024 skifter kommunen ut VA-ledninger i Breivikveien, i bakken opp mot rundkjøringen ved Storhaugtunellen. Deretter i Haugesundsgata, fra samme rundkjøring til krysset med Rennesøygata. 

Konsekvenser for beboere og trafikk

Anleggsarbeidet fører med seg stengte veier, anleggstrafikk, noe støy og støv. Nabolaget blir varslet på forhånd når det skjer endringer for trafikantene. Omkjøringer og endringer for fotgjengere og syklister blir også skiltet.

Lervigskvartalet

Fornyelsen av vann- og avløpsnettet i området berører også andre bygge- og anleggsprosjekter i Lervig. Fornyelsen av Ryfylkegata og bygging av varmen brannstasjon er ferdig. Byggingen i Lervigskvartalet pågår fram til rundt årsskiftet 2024/25. Les mer om det her.

Kontaktinformasjon

Omar Skandsen

Prosjektleder

Telefon:
51 91 24 12
E-post:
omar.skandsen@stavanger.kommune.no