PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Bymodellen
  4. Analyser

Analyser

Kort fortalt

Bymodellen har mulighet for å presentere de fleste analyser med en stedlig tilhørighet. Noen av disse analysene, for eksempel støynivåer, er i dag vist i bymodellen.

Støyanalyse

En av analysene vi presenterer i bymodellen er støyanalysene for vei. Her har vi valgt å vise støy i 3d med respektive farger for desibel terskelverider. Det gir en flott mulighet for å kunne se litt på forventet støy opp mot hvordan byen faktisk er utformet, nemlig i 3D.

Støyanalyse vist i bymodellen

 

Avrenningslinjer

Overvann i byen er ofte et viktig tema når man skal lage en ny plan eller gjøre andre større endringer. I bymodellen har vi derfor valgt å legge inn avrenningslinjene slik at man kan se godt hvor og muligens hvorfor vannet renner slik det gjør.

Avrenningslinjer i bymodellen