PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Bymodellen
  4. Dataene bak bymodellen

Dataene bak bymodellen

Bilde av Stavanger by i bymodellen

Terreng

Terrenget i bymodellen er laget av de nyeste laserdata tilgjengelig for Stavanger kommune. For Sentrum er det 2019 data, mens for øyene er det 2023 data. Siden vi har gode og nøyaktige laserdata har vi greid å ha et terreng med 50cm oppløsning, i forhold til det som er standard i Norge, nemlig 1 meter terreng.

 

Bygg

Byggene i bymodellen er basert på FKB-Bygg basen, som er en 2d kartbase, mens 3D-konverteringen er ut fra Geodata AS sin oppdaterte byggbase som vi tilerettelegger noe for å kunne ta den inn i bymodellen.

 

Vei

I bunn ligger FKB-Vei datasettet. Vi har tatt dette datasettet og fått lagt på en del regler for bygging av 3D, samt tilpassing av data til terrenger for å få en god og nær korrekt representasjon av hvor det er vei. Planer om vegmerking er under arbeid.

 

Skog

Områder med skog er i all hovedsak et produkt av SR16 (Skogsressurskart) basen til NIBIO, samt noe AR5 for å sikre gode kanter mot andre kartlag. Disse dataene er tatt ut og delt opp på flere forskjellige tretyper for å sikre at det er nærmest mulig sannheten.

 

Bytrær

Enkeltstående trær rundt i bybildet er hentet fra den interne arbeidsbasen til Park og natur avdelingen i kommunen. Disse er georefererte punkter med en del egenskaper, som størrelse og tretype, noe som gjør at vi kan automatisk sette inn en ganske rett 3d modell for hvert enkelt tre i byen.

 

Jordbruk parseller 

Parsellene vi bruker for å få vist jordbruksområder i bymodellen er basert på AR5 data, men utvalg av type jordbruk er gjort manuelt med bakgrunn i flytfoto.


Dybdedata

Data fra sjøkant og nedover er en miks av tilgjengelige data for dybdekurver, sjøkant og egendefinerte data. Dette er et lag vi i all hovedsak har laget selv, da vi ønsker høy oppløsning på dataene, men datagrunnlaget som er tilgjengelig for offentlig bruk er ganske dårlig.

 

Andre datalag

Det er mye annet som er med på å presentere kommunen i et mer korrekt bilde. Eksempler er f.eks lyktestolper som er korrekt vinklet mot sin tilhørende vei, kaikant i korrekt høyde i sentrum basert på laserscanning, dybdedata i innsjøer på bakgrunn av fargeforskjell på dybde i flyfoto osv.

Kontaktinformasjon

Martin Ljosdal

Rådgiver
avdeling kart og digitale tjenester

Mobil:
988 78 087
Telefon:
51 50 87 80
E-post:
martin.ljosdal@stavanger.kommune.no

Tim Esborn

3D-ingeniør
avdeling kart og digitale tjenester

Mobil:
936 43 024
Telefon:
51 50 78 00
E-post:
tim.esborn@stavanger.kommune.no