PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Kart og eiendomsinformasjon
 4. Kart

Kart

Kort fortalt

 • Kommunen har kartløsninger der du kan finne informasjon om størrelse på eiendommer og om hvilke planer som gjelder for et område.
 • Vi har også oversiktskart for bydeler, kart med eiendomsinformasjon og kart med informasjon om byggesaker.

Obs: Tidligere brukte vi en kartløsning som het ebyggweb. Denne har vi ikke lenger, men du finner de fleste funksjonalitetene i Kommunekart.

Stavangerkart

Informasjon om grunnlagsdata, forskjellige grenser og kretser, ortofoto, og historiske kart. 

I denne løsningen kan du se på følgende type informasjon; koordinatsystem er UTM sone 32:

Grunnlagsdata Grenser og kretser Ortofoto Historiske kart
Adresse, Arealbruk, AR5, Bane, Bygganlegg, Bygning, Eiendomskart, Fastemerke, Gatenavn, Høydekurve, LedningVA, Naturinfo, Tiltak, Traktorvegsti, Vann, Veg, Vegnett

Bydeler,
Grunnkrets, Kommunegrense,
Levekårsoner, Postområder, Roder, Skolekrets barn, Skolekrets ungdom, Sogn, Valgkrets

For årstall 2014 - 2017

For årstall 2013 - 2007; 1973, 1968, 1938, 1917, 1882, 1855

Detaljert informasjon om objekter finner du på høyre siden under Kartlagsinfo. For å finne for eksempel høyde på mønelinje klikker du på en ønsket mønelinjen, trykker på pil ved siden av Mønelinje under Kartlagsinfo.

  asdf

Du finner en detaljert brukerveiledning
på 
kommunekart.com/hjelp.

Plankart

Informasjon om eiendom og planer  

I denne kartløsningen ( koordinatsystem er UTM sone 32) finner du gjeldende kommuneplan, gjeldende reguleringsplan og reguleringsplaner under arbeid. Du kan også finne informasjon om adresser, gårds- og bruksnummer og størrelsen på eiendommer og tomter.

Slik bruker du kartet

Øverst i venstre hjørne av kartet finner du tre menyer.

 • Symbolet helt til venstre (tre streker) gir deg mulighet til å velge kart eller flyfoto som bakgrunn. Her finner du også funksjonalitet for måling, tegne og skrive på kartet, utskrift med mer.
 • I menyen som har navnet Stavanger kan du velge hvilken kommune du ønsker kart over, og hvilket kartlag du vil se (reguleringsplan, kommuneplan, grensen for trehusbyen med mer). 
 • I det tomme menyfeltet skriver du inn en adresse, men du kan også finne en adresse ved å peke direkte i kartet.
 • Når du har pekt på en adresse får du opp en meny på høyre side av skjermen. Klikk på øyesymbolet for å se innholdet i det laget du har valgt, og på pil ned for å åpne undermenyer.
 • Datagrunnlaget oppdateres daglig
 • Kartet inneholder også en del FKB data. Dette er vektordata for adresse, bygning, eiendomskart, dybdekurver, høydekurver og vei. 

Du finner en detaljert brukerveiledning på kommunekart.com/hjelp.

Situasjonskart

Kreves når du skal bygge noe som opptar nye areal av tomten.

Situasjonskart kan bestilles på Stavanger kommunes e-Torg

Rodekart for Stavanger

Rodekartene kan fritt brukes av organisasjoner og lag som trenger kart til innsamlinger, dugnader og liknende.

Stavangers kommunegrense

 

Du kan se flere kartdetaljer på kommunekart.com

Andre kart på nett

Nasjonale karttjenester og annen kartbasert informasjon:

Last ned kart-app

Kontaktinformasjon

Kart og digitale tjenester

E-post:
roy.sjonfjell@stavanger.kommune.no