PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Kart og eiendomsinformasjon
 4. Nye gårdsnumre i Rennesøy og Finnøy

Nye gårdsnumre fra 1. januar 2020

kort fortalt

 • Alle eiendommer i Norge har et gårds- og bruksnummer (gnr./bnr.) i det nasjonale eiendomsregistret. 
 • Du som har eiendom i Finnøy, Rennesøy eller på Ombo har fra 1. januar 2020 fått nytt gårdsnummer.
 • Bruksnummeret (bnr.) er det samme som før. 
 • Du kan sjekke gårds- og bruksnummer her.
Hus og naust i Rennesøy.

Hvorfor skjer dette?

Alle eiendommer i Norge må ha et unikt gårds- og bruksnummer (gnr./bnr.) i det nasjonale eiendomsregisteret (matrikkelen). Innenfor kommunenummer 1103 (Stavanger kommune) kan vi ikke ha flere eiendommer med samme gnr./bnr. Det betyr at eiendommer i Finnøy, Rennesøy og på Ombo måtte endre gårdsnummer da de ble en del av nye Stavanger kommune. Endringene trådde i kraft 1. januar 2020.   

Hva blir mitt nye gårdsnummer?

Alle eiendommer som overføres fra Finnøy (gnr. 1-87) får lagt til 100 på gårdsnummeret. Eksempel: Gårdsnummer 1 endres til 101.

Alle eiendommer som overføres fra Rennesøy (gnr. 1-54) får lagt til 200 på gårdsnummeret. Eksempel: Gårdsnummer 1 endres til 201.

Alle eiendommer som overføres fra Hjelmeland (gnr. 4-11) får lagt til 300 på gårdsnummeret, eiendommer på gårdsnummer 143 tillegges 200. Eksempel: Gårdsnummer 4 endres til 304, gårdsnummer 143 endres til 343.

 

Før kommunesammenslåing
 
 
Etter kommunesammenslåing
 
Element
Gammel kommune
Opplysning
Endring
Berørte gnr
Opplysning
Kommentar
Gårdsnr
Stavanger
1103
Gnr: 1-59
NEI
Ingen
Gnr: 1-59
Ingen endring
Gårdsnr
Finnøy
1141
Gnr: 1-87
JA
Alle
+ 100 gir gnr: 101-187
alle gårdsnr får tillagt + 100
Gårdsnr
Rennesøy
1142
Gnr:  1-54
JA
Alle
+ 200 gir gnr: 201-254
alle gårdsnr får tillagt + 200
Justering grenser
Hjelmeland
1133
Justering av grenser berørte gnr
JA
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 143
Utvalg av gnr se liste tillegges + 300
(Etter endring serie 304-301)
Gml-gnr 143 tillegges + 200
(Etter endring gårdsnr 343)
Gårdsnummer 4-11 får tillagt 300 og gårdsnummer 143 får tillagt 200


Må jeg gjøre noe?

Alle offentlige registre, som Folkeregisteret, Enhetsregisteret, NAV m.fl. vil få oppdaterte data fra matrikkelen automatisk. Du som eier trenger ikke å gjøre noe. 

Virksomheter med egne eiendomsregistre 
En del virksomheter i kommunene har informasjon i registre/programmer som ikke er knyttet direkte til matrikkelen og dermed ikke får rettelsene innført automatisk. Det kan for eksempel være et Excel-ark eller et fagsystem. Andre registre får ajourføringer direkte fra matrikkelen et fåtall ganger i løpet  av året.  

 • Forvaltere av slike registre må være oppmerksomme på at en god del av matrikkeldataene ble endret over natten 31.12.2019 til 01.01.2020.
 • Nye veinavn og nye adresser er allerede innført i matrikkelen og tatt i bruk.   
 • Forvaltere av andre analoge registre eller arkiver i papirform møter den samme utfordringen.