PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Seksjonering, deling og oppmåling
 4. Arealoverføring

Arealoverføring

Arealoverføring brukes når du skal overføre større arealer fra en eiendom til en annen Det kreves en søknad og en tillatelse etter plan- og bygningloven før en arealoverføring kan gjennomføres

Hva bruker man arealoverføring til?

Arealoverføring benyttes når man vil overføre større arealer mellom to eiendommer. Dette krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven. Her gjelder de samme kravene til søknad som for deling av eiendom.

Dersom søknaden godkjennes, blir saken sendt videre til en landmåler for videre gjennomføring. 

Hvem kan søke om arealoverføring?

For å søke må du være registrert hjemmelshaver på en av de involverte eiendommene. Søknaden må signeres av alle hjemmelshavere på både avgivende og mottakende eiendom.

Betingelser for å få gjennomført en oppmålingsforretning

Før en godkjent arealoverføring kan gjennomføres, må det ryddes opp i eventuelle pengeheftelser og urådigheter som berører eiendommen som skal avgi areal. Landmåler vil informere om dette. Når alle nødvendige ting er ordnet, vil landmåleren innkalle partene til en oppmålingsforretning ute på stedet. 

Forskjellig eier på de involverte eiendommene

Dersom det er forskjellig eier på hver sin side av grensen, må skjemaet «Erklæring om arealoverføring» fylles ut. Skjemaet fungerer som skjøte og sikrer at arealet overføres fra den tidligere til den nye eieren. På skjemaet må det oppgis kjøpesum og antatt markedsverdi av arealet. Tinglysingen beregner dokumentavgift på 2,5 % av markedsverdien.

Samme eier på de involverte eiendommene

Dersom samme person eier begge de involverte eiendommene er det ikke nødvendig å fylle «Erklæring om arealoverføring». Det påløper derfor heller ikke dokumentavgift på overføringen. Eier må signere på arealoverføringen i protokollen. Saken sendes videre til tinglysing.

Kriterier for arealoverføring

Arealoverføring er i praksis en fradeling, overskjøting og sammenslåing samlet i en sak. Det opprettes derfor ikke noe nytt bruksnummer på arealet. Kriteriene for gjennomføring er noe forskjellig ut fra eierforholdene på de involverte eiendommene.

 • Det må foreligge tinglyst erklæring om pantefrafall fra innehavere av registrerte pengeheftelser.
 • Det må foreligge erklæring om samtykke fra innehavere av registrerte urådigheter.
 • Kommunen gjennomfører ikke saken før alle pengeheftelser er ordnet opp i.
 • Hvis de involverte eiendommene har ulik eier, må skjemaet «Erklæring om arealoverføring» fylles ut og leveres til landmåler.
 • Alle registrerte eiere og festere på eiendommen som avgir areal må samtykke til arealoverføringen
 • Det kan kun være to involverte eiendommer i hver arealoverføring
 • Kriteriene for arealoverføring beskrives i Matrikkelforskriftens §33.