PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Seksjonering, deling og oppmåling
  4. Slå sammen eiendommer

Slå sammen eiendommer

Kort fortalt

Ved å slå sammen flere eiendommer til én kan du få en enklere og mer oversiktlig struktur på eiendommen. 

Hva får du?

Du får en eiendom med samme gårds- og bruksnummer. Heftelser og servitutter fra enkelteiendommer som slås sammen, vil hefte ved hele den sammenslåtte eiendommen.

Behandlingstid er ca to uker.

Krav til søker

Søknaden må være signert av eier (hjemmelshaver).

  • Eiendommene må ligge i samme kommune.
  • Eiendommene må ha samme hjemmelshaver.
  • Samtlige hjemmelshavere må undertegne skjemaet. Dersom det er et firma som står som eier, må den som i følge firmaattest har signaturrett signere.
  • Sammenslåingen må oppfylle matrikkelloven § 18 og matrikkelforskriften § 43, (lenker til lovdata.no).

Hva koster det?

Det koster ingenting å slå sammen eiendommer.

Slik søker du

Fyll ut skjema for sammenslåing, pdf og send det til postmottak.bos@stavanger.kommune.no