Tekststorleik

PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Skal du bygge, rive eller endre?
  4. Pris for behandling av byggesøknad

Pris for behandling av byggesøknad

Kort fortalt

  • Du må betale for at kommunen skal behandle byggesøknaden din.
  • Prisen du må betale avhenger av hva du skal bygge.
  • For mindre tiltak, det vil si tiltak du kan søke om selv, er prisen et grunngebyr på 2600 kroner og eventuelle tillegg på 6700 kroner per dispensasjon.

Du må betale for å få behandlet byggesøknaden din i kommunen. Prisen dekker kommunens kostnader ved behandling av byggesøknaden, og beregnes ut fra hva du søker om.

Hva koster det?

Prisen er satt sammen av et grunngebyr, en pris per kvadratmeter og et tillegg per dispensasjon. Du får tilsendt faktura når byggesøknaden er behandlet. 

Disse gebyrene gjelder for mindre tiltak:

Mindre tiltak på bebygd eiendom (Unntaket er søknad om solceller, der gebyret dekkes av kommunens klima- og miljøfond) kr 2600
Dispensasjonssøknader, legges til for hvert forhold:  
a. Formål kr 6700
b. Utnyttelse kr 6700
c. Plassering kr 6700
d. Etasjetall kr 6700
e. Høyde (gesimshøyde o.l.) kr 6700
f. Andre forhold i regulerte bestemmelser kr 6700
g. Avstandskrav (§ 29-4 i plan- og bygningsloven) kr 6700
h. Veiopparbeidelse kr 6700
i. Byggteknisk forskrift kr 6700

For tiltak du må søke om med hjelp av fagfolk, finnes gebyrer og bestemmelser i handlings- og økonomiplanen for 2022.